Katedra pedagogiky a aplikovaných disciplín

Posláním katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín je co nejlépe odborně i morálně připravit posluchače na vysoce odbornou práci v oblasti edukace a rozvoje všech skupin dětí, mládeže a dospělých.

Výuková činnost katedry je zaměřena na zajištění přípravy budoucích učitelů a pedagogů. Aplikované disciplíny jsou zaměřeny na zvyšování erudice pracovníků pomáhajících profesí. Katedra zajišťuje výuku řady předmětů zaměřených na oblast pedagogiky, a její aplikaci na různé společenské problémy, a na aktuální požadavky společnosti pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů.

Vědecká a tvůrčí činnost katedry směřuje především do oblasti empirických výzkumů pedagogických jevů souvisejících s psycho-didaktickými aspekty řízení edukačního procesu.

Další oblast činnosti je orientována na otázky spojené s přípravou učitelů základních a středních škol, se standardem učitelské profese a s problematikou kooperace pedagogicko-psychologických disciplín s oborovými didaktikami, financování školství a ekonomických aspektů vzdělávání.