Státní závěrečné zkoušky

Informace ke státním závěrečným zkouškám

SZZ se uskuteční v termínech uvedených v nouzovém harmonogramu akademického roku 2019/2020. Potěšující zprávou pro vás jistě bude to, že zářijový termín SZZ už nebude termínem opravným, ale řádným, takže se k němu můžete hlásit zcela volně, bez nějakých žádostí či povolení.

Nouzový harmonogram zde.