Státní závěrečné zkoušky

Jak se přihlásit

Vážení studenti, blíží se čas odevzdání papírových přihlášek k SZZ
pro
letní semestr akademického roku 2023/2024.

Poslední možný den odevzdání je harmonogramem PF UJEP stanoven na 12. 04. 2024 pro
magisterské studium a 03. 05. 2024 po studium bakalářské.

Pokud se tedy v letním semestru tohoto akademického roku chcete přihlásit, nezapomeňte včas
papírovou přihlášku doručit na studijní oddělení. Předpokladem jejího podání je uzavřený studijní
plán a předzapsání příslušných kódů SZZ do systému STAG v rámci předzápisu předmětů (pokud
jste si kódy nezapsali, neposílejte žádné žádosti, studijní referentka Vám je do systému podle Vaší
přihlášky doplní).

V případě, že studujete ve sdruženém studiu dvou specializací, např. ČJ – HV, můžete si na přihlášce
sami označit, kdy chcete vykonat první část a kdy druhou.
Příklad: ČJ – květen 2024, HV – červen 2024.

Jestliže svou volbu na přihlášce neuvedete, může Vaše přiřazení katedra určit sama. Studenti
jednooborových studií tuto volbu nemají, katedra určuje termín zkoušky podle svých kapacit.
Termín, hodinu a místo konání každé státní zkoušky pak najdete na svém IS STAG, v záložce – Zápis
na termíny, ten je pro Vás závazný.

Pokud se z vážných důvodů závěrečné zkoušky nezúčastníte, jste povinni nejpozději do pěti dnů
po jejím konání zaslat na studijní oddělení písemnou omluvu s doložením lékařské nebo jiné
zprávy. Pokud Vaši žádost proděkan pro studium posoudí jako důvodnou, bude Vám
nepřítomnost na zkoušce omluvena a neztratíte tak jeden ze tří pokusů, které jsou stanoveny pro
vykonání státní zkoušky.

Obdobně probíhá přihlášení k obhajobě závěrečné kvalifikační práce (do 28. 3. 2024 – diplomové
práce a do 30. 04. 2024 – bakalářské práce), jen s tím rozdílem, že místo papírové přihlášky
odevzdáte práci samotnou. Termín, čas a místo obhajoby opět najdete na stejném místě v IS STAG.
V případě dalších nejasností a dotazů neváhejte oslovit pracovnice studijního oddělení PF.

Další informace, včetně studijních okruhů ke zkoušce, poskytují jednotlivé katedry.