Státní závěrečné zkoušky

Informace o SZZ naleznete pod příslušnou katedrou.

Jak se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám?

Termín konání SZZ i termín přihlášek k SZZ se odsouvá na neurčito. V závislosti na délce trvání mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru lze konání SZZ očekávat až v mědících červnu, srpnu a září. Prodlužuje se i lhůta pro odevzdávání kvalifikačních prací a lhůta pro tzv. „uzavření indexu“, tj. lhůta pro plnění všech kontrol studia potřebných pro možnost jít k SZZ. Přesnější informace vám nejsme schopni v tuto chvíli podat. Sledujte, prosím, webové stránky fakulty nebo její profil na FB.