Habilitační a jmenovací řízení

Oznámení: Vzhledem k ukončení akreditace habilitačních práv a práv ke jmenování profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika ke dne 31. 12. 2019 nepřijímá nyní PF UJEP žádosti o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v tomto oboru. Žádost o novou akreditaci těchto práv v současné době projednává hodnoticí komise NAÚ.