Výukové pobyty a školení

Výběrové řízení na zaměstnanecké mobility (výukový pobyt a školení)
na období 03/2025 – 06/2026 bude vyhlášeno v prosinci 2024.

ZAMĚSTNANECKÉ MOBILITY V PROGRAMU ERASMUS+ 2023/24 A 2024/25

Pedagogická fakulta vyhlásila výběrové řízení na zaměstnanecké mobility (výukový pobyt a školení) v programu Erasmus+ v akademickém roce 2023/2024 a 2024/2025 (projekt výzvy 2023).

Do výběrového řízení se lze přihlásit nejpozději do 15. 12. 2023 15:00.
Vybraní zaměstnanci budou moci realizovat mobility v období od 01. 03. 2024 do 30. 06. 2025. 
Uchazeč se přihlašuje do výběrového řízení přihláškou, kterou odevzdá Markétě Vlčkové do kanceláře CS-109.

Přihláška STA – výukový pobyt
Přihláška STT – školení

Podmínkou výjezdu na výukový pobyt je existence meziinstitucionální smlouvy.
U školení není meziinstitucionální smlouva nutná.

Min. délka výukového pobytu i školení je dle pravidel 2 dny (bez cesty, v případě mezinárodní mobility 5 dnů). Plánujte výjezdy včetně dnů strávených na cestě. (Nárok na dny cesty má pouze zaměstnanec, který vyjíždí na zahraniční instituci vzdálenou od sídla UJEP více než 150km).

Pokud zaměstnanec použije na cestu tam i zpět dopravní prostředek šetrný k životnímu prostředí (vlak, autobus, sdílené auto nebo kolo) a necestuje více než 3 999 km, mohou mu být uhrazeny pobytové náklady na další 4 dny strávené na cestě.

Pokud chcete přidělené prostředky využít i k pozvání odborníků z praxe (musí se jednat o odborníka z firmy či podniku, nikoliv akademického pracovníka z vysoké školy), je nutné je také zahrnout do výběrového řízení.

Přihláška STA k pozvání odborníka

Zaměstnanci mohou být vysláni i v rámci tzv. mezinárodní mobility, tj. na zahraniční instituce mimo programové země. Pokud se jedná o zahraniční vysokou školu, je nutné s ní mít uzavřenou meziinstitucionální smlouvu.

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Zaměstnanci mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí výukového pobytu či školení (tzv. blended mobilita).

Informace o výběrovém řízení na zaměstnanecké mobility je zveřejněna na https://www.ujep.cz/cs/cat/aktualni-vyzvy-zamestnanci

Zaměstnanci zařazení do plánu výjezdů budou mít povinnost odevzdat podklady k výjezdu minimálně 3 týdny před výjezdem, nejpozději však do 31. 12. 2024. Zaměstnanci, které nebude možné zařadit hned po výběrových řízeních do plánu výjezdů z důvodu nedostatku financí,  se budou moci přihlásit v rámci mimořádného výběrového řízení, které bude vyhlášeno v případě, že se uvolní finanční prostředky. Do plánu pak budou zařazováni v pořadí, v jakém zájemci odevzdají přihlášku, čestné prohlášení, kalkulaci předpokládaných nákladů a potvrzené programy či plány školení.

Kontakt

Markéta Diarra
erasmus.pf@ujep.cz
+420 475 285 225
+420 475 283 165