Výukové pobyty

INFORMACE O ERASMU

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje výběrové řízení na výukové pobyty akademických pracovníků PF v zahraničí v akademickém roce 2018/2019.

Termín výběrového řízení:

  • 1. kolo – katedrální: Uchazeči se mohou přihlásit do 31. 8. 2018 do 10:00 h u katedrálního koordinátora Erasmu na své katedře (seznam koordinátorů ZDE) prostřednictvím přihlášky a specifikace kritérií (formuláře jsou ke stažení ZDE – nutné použít aktuální verzi formulářů).
  • 2. kolo – fakultní: Proběhne dle výsledků z 1. kola doručených do 7. 9. 2018 Mgr. Klenerové.

Kritéria VŘ:

Obecná

  • uzavřený pracovní poměr na PF UJEP na pozici akademického pracovníka (může být občanem jiné země, než ČR)
  • obor výuky v zahraničí musí odpovídat oboru, který uchazeč vyučuje na PF UJEP

Fakultní (seřazena dle priority)

  • dosavadní účast v programu Erasmus (přednost má zaměstnanec vyjíždějící poprvé)
  • přínos pro katedru/fakultu (v případě 1. výjezdu není toto nutné)
  • V případě pozvání zahraničního odborníka z praxe (ne zaměstnanec zahraniční VŠ) zaměstnancem PF, podává zaměstnanec PF přihlášku (s údaji a podpisem zahraničního odborníka; stačí scan či kopie) do 31. 8. 2018 do 10:00 Mgr. Klenerové (CS-109) – formulář je ke stažení ZDE.

Seznam zahraničních univerzit spolu s počty volných míst naleznete ZDE. Při výběru univerzity respektujte úroveň požadovaného jazyka.

Minimální délka pobytu jsou 2 dny (bez dnů strávených na cestě) a odučeno musí být minimálně 8 vyučovacích hodin za týden (v případě kratší mobility za mobilitu).
Mobilita musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2019.
Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje zaměstnanci účast v programu Erasmus+ – záleží vždy na množství finančních prostředků přidělených UJEP a přijetí zaměstnance zahraniční institucí.

Zveřejnění výsledků:
Výsledky z fakultního výběrového řízení budou zaslány fakultním koordinátorem emailem na katedry a přihlášeným zaměstnancům do 21. 9. 2018.
Po zpracování výsledků jednotlivých fakult zveřejní OVV REK výsledky celého výběrového řízení na univerzitě.

Případné volné dny budou náhradníkům přidělovány v pořadí, v jakém odevzdají potvrzený plán mobilit.

Upozornění:
Při obsazení všech volných dnů může dojít k tomu, že náhradníci budou moci realizovat svůj pobyt až v dubnu 2019 a později, protože vybraní zaměstnanci budou mít povinnost odevzdat podklady k výjezdu až do 31. 3. 2019.

Základní pokyny k výukovým pobytům v programu Erasmus+ najdete ZDE.
Náklady na pobyt a cestovné budou uhrazeny na základě cestovního příkazu.

 

International Staff Week – aktuální nabídka zahraničních univerzit

web Staffmobility

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Slovensko; SK BANSKA01
Termín: 3.-6.9.2019
Deadline přihlášek: 30.05.2019
Téma: „Protection – Nature Protection, Human Rights Protection, Child Protection and even more“
Internetový odkaz: ZDE
Kontakt: 

Univerzita:
Termín:
Deadline přihlášek:
Téma:
Internetový odkaz:
Kontakt: