Výukové pobyty

Pedagogická fakulta vypisuje výběrové řízení na výukové pobyty akademických pracovníků PF UJEP v zahraničí v akademickém roce 2021/2022 a 2022/2023.

Termín výběrového řízení:

  • 1. kolo – katedrální: Uchazeči se mohou přihlásit do 14.3. 2022 do 10:00 h u katedrálního koordinátora Erasmu na své katedře (seznam koordinátorů ZDE) prostřednictvím přihlášky a specifikace kritérií (formuláře jsou ke stažení ZDE – nutné použít aktuální verzi formulářů).
  • 2. kolo – fakultní: Proběhne dle výsledků z 1. kola doručených do 18.3. 2022 (10:00h) doc. Zilcherovi.

Kritéria VŘ:

Obecná

  • uzavřený pracovní poměr na PF UJEP na pozici akademického pracovníka (může být občanem jiné země, než ČR)
  • obor výuky v zahraničí musí odpovídat oboru, který uchazeč vyučuje na PF UJEP a pro který má PF UJEP uzavřenou smlouvu se zahraniční univerzitou

Fakultní (seřazena dle priority)

  • dosavadní účast v programu Erasmus (přednost má zaměstnanec vyjíždějící poprvé)
  • přínos pro katedru/fakultu (v případě 1. výjezdu není toto nutné)
  • V případě pozvání zahraničního odborníka z praxe (ne zaměstnanec zahraniční VŠ) zaměstnancem PF UJEP, podává zaměstnanec PF UJEP přihlášku (s údaji a podpisem zahraničního odborníka; stačí scan či kopie) do 18.3. 2020 do 10:00 h doc. Zilcherovi (děkanát PF UJEP) – formulář je ke stažení ZDE.

Seznam zahraničních univerzit spolu s počty volných míst naleznete ZDE. Při výběru univerzity respektujte úroveň požadovaného jazyka.

Minimální délka pobytu jsou 2 dny (bez dnů strávených na cestě) a odučeno musí být minimálně 8 vyučovacích hodin za týden (v případě kratší mobility za mobilitu).
Vybraní zaměstnanci budou moci realizovat mobility v akad. rocích 2021/22 a 2022/23, avšak v termínu 1. 4. 2022 – 30. 6. 2023.
Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje zaměstnanci účast v programu Erasmus+ – záleží vždy na množství finančních prostředků přidělených UJEP a přijetí zaměstnance zahraniční institucí.

Zveřejnění výsledků:
Výsledky z fakultního výběrového řízení budou zaslány fakultním koordinátorem emailem na katedry a přihlášeným zaměstnancům v co nejkratším čase.
Po zpracování výsledků jednotlivých fakult zveřejní OVV REK výsledky celého výběrového řízení na univerzitě. Případné výjezdy budou přidělovány dle důležitosti realizace mobility pro dané pracoviště či osobní rozvoj pracovníka (habilitační, jmenovací řízení, doktorské studium).

Upozornění:
V případě, že vybraný zaměstnanec chce po uzavřeném výběrovém řízení změnit typ výjezdu (výukový pobyt/školení) či cílovou destinaci, podá žádost o změnu fakultnímu koordinátorovi.

Výjezdy v rámci programu Erasmus+ se řídí Směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE).

Základní pokyny k výukovým pobytům v programu Erasmus+ najdete ZDE.
Náklady na pobyt a cestovné budou uhrazeny na základě cestovního příkazu.

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek. Více informací ZDE.

 

International Staff Week – aktuální nabídka zahraničních univerzit

Nabídky na webu Staffmobility

Další nabídky:

Univerzita: 
Termín: 
Deadline přihlášek v zahraničí: 
Téma: 
Internetový odkaz:
Kontakt: 

Univerzita: 
Termín: 
Deadline přihlášek v zahraničí: 
Téma: 
Internetový odkaz:
Kontakt: