Výukové pobyty

INFORMACE O ERASMU

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje výběrové řízení na výukové pobyty akademických pracovníků PF UJEP v zahraničí v akademickém roce 2019/2020.

Termín výběrového řízení:

  • 1. kolo – katedrální: Uchazeči se mohou přihlásit do 30. 8. 2019 do 10:00 h u katedrálního koordinátora Erasmu na své katedře (seznam koordinátorů ZDE) prostřednictvím přihlášky a specifikace kritérií (formuláře jsou ke stažení ZDE – nutné použít aktuální verzi formulářů).
  • 2. kolo – fakultní: Proběhne dle výsledků z 1. kola doručených do 6. 9. 2019 Mgr. Klenerové.

Kritéria VŘ:

Obecná

  • uzavřený pracovní poměr na PF UJEP na pozici akademického pracovníka (může být občanem jiné země, než ČR)
  • obor výuky v zahraničí musí odpovídat oboru, který uchazeč vyučuje na PF UJEP a pro který má PF UJEP uzavřenou smlouvu se zahraniční univerzitou

Fakultní (seřazena dle priority)

  • dosavadní účast v programu Erasmus (přednost má zaměstnanec vyjíždějící poprvé)
  • přínos pro katedru/fakultu (v případě 1. výjezdu není toto nutné)
  • V případě pozvání zahraničního odborníka z praxe (ne zaměstnanec zahraniční VŠ) zaměstnancem PF, podává zaměstnanec PF přihlášku (s údaji a podpisem zahraničního odborníka; stačí scan či kopie) do 30. 8. 2019 do 10:00 Mgr. Klenerové (CS-109) – formulář je ke stažení ZDE.

Seznam zahraničních univerzit spolu s počty volných míst naleznete ZDE. Při výběru univerzity respektujte úroveň požadovaného jazyka.

Minimální délka pobytu jsou 2 dny (bez dnů strávených na cestě) a odučeno musí být minimálně 8 vyučovacích hodin za týden (v případě kratší mobility za mobilitu).
Mobilita musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2020.
Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje zaměstnanci účast v programu Erasmus+ – záleží vždy na množství finančních prostředků přidělených UJEP a přijetí zaměstnance zahraniční institucí.

Zveřejnění výsledků:
Výsledky z fakultního výběrového řízení budou zaslány fakultním koordinátorem emailem na katedry a přihlášeným zaměstnancům do 20. 9. 2019.
Po zpracování výsledků jednotlivých fakult zveřejní OVV REK výsledky celého výběrového řízení na univerzitě.

Případné volné dny budou náhradníkům přidělovány v pořadí, v jakém odevzdají všechny potřebné dokumenty (informace podá na vyžádání fakultní koordinátor).

Upozornění:
Při obsazení všech volných dnů může dojít k tomu, že náhradníci budou moci realizovat svůj pobyt až v dubnu 2020 a později, protože vybraní zaměstnanci budou mít povinnost odevzdat podklady k výjezdu až do 15. 2. 2020.
V případě, že vybraný zaměstnanec chce po uzavřeném výběrovém řízení změnit typ výjezdu (výukový pobyt/školení) či cílovou destinaci, podá žádost o změnu fakultnímu koordinátorovi.

Výjezdy v rámci programu Erasmus+ se řídí Směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE).

Základní pokyny k výukovým pobytům v programu Erasmus+ najdete ZDE.
Náklady na pobyt a cestovné budou uhrazeny na základě cestovního příkazu.

Zaměstnanec se specifickými potřebami může požádat o navýšení finanční podpory z prostředků programu Erasmus+. Více informací ZDE.

 

International Staff Week – aktuální nabídka zahraničních univerzit

Nabídky na webu Staffmobility

Další nabídky:

Univerzita: Politécnico do Porto – ESE; P  PORTO05; Portugalsko
Termín: 27.-30.4.2020
Deadline přihlášek v zahraničí: neuveden
Téma: InterNetWorking Conference – Intercultural Week (INW20) – „Networking in Education“
Internetový odkaz: ZDE
Kontakt: 

Univerzita: 
Termín: 
Deadline přihlášek v zahraničí: 
Téma: 
Internetový odkaz:
Kontakt: