Studentská grantová soutěž

Obecné informace

Řešené projekty SGS

Složení grantové komise

předseda: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

členové:
doc. Mgr. Patrik Mitter Ph.D.
Mgr. Kateřina Šteklová Ph.D.
PaedDr. Milan Kubiatko PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.
Mgr. Martin Nosek Ph.D.
Mgr. MgA. Dagmar Myšáková Ph.D.
PhDr. Dana Novotná, Ph.D.
Mgr. David Karel Ph.D.
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

tajemnice: Radka Ryglová – radka.ryglova@ujep.cz

Zápisy