Studentská grantová soutěž

Složení grantové komise

předse­da: PhDr. Šte­fan Balkó, Ph.D.

člen­ové:
doc. PhDr. Dag­mar Zelenková, Ph.D.
PhDr. Iva Wedli­chová, Ph.D.
doc. Ing., Hele­na Vomáčková, CSc.
Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M.A.
PhDr. Dana Novot­ná, Ph.D.
PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.
Mgr. Mar­tin Nosek, Ph.D.
Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

tajem­nice: Rad­ka Ryglová —

Obecné informace o studentské grantové soutěži

Řešené projekty SGS

Zápisy