Studentská grantová soutěž

Složení grantové komise

předseda:

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

členové:

doc. Mgr. Patrik Mitter Ph.D.

Mgr. Kateřina Šteklová Ph.D.

PaedDr. Milan Kubiatko PhD.

Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D.

doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.

Mgr. Martin Nosek Ph.D.

Mgr. MgA. Dagmar Myšáková Ph.D.

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Mgr. David Karel Ph.D.

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.

tajemnice: Radka Ryglová – radka.ryglova@ujep.cz

Obecné informace o studentské grantové soutěži

Řešené projekty SGS

 

Zápisy