Studentská grantová soutěž

Složení grantové komise

předseda: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

členové:
doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D.
PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.
doc. Ing., Helena Vomáčková, CSc.
Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M.A.
PhDr. Dana Novotná, Ph.D.
PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.
Mgr. Martin Nosek, Ph.D.
Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Říčan Ph.D.

tajemnice: Radka Ryglová – radka.ryglova@ujep.cz

Obecné informace o studentské grantové soutěži

Řešené projekty SGS

 

Zápisy