Studentská grantová soutěž

Složení grantové komise

předsedkyně:

doc. Paed­Dr. lvana Brt­nová Čepičková, Ph.D.

členové:

Mgr. Jana Pavlíková, M.A., Ph.D.
Mgr. Jiří Koten, Ph.D.
PhDr. Dag­mar Zelenková, Ph.D.
doc. Ing. Hele­na Vomáčková, CSc.
Mgr. Jan Janovec, Ph.D.
PhDr. lva Wedli­chová, Ph.D.
PhDr. Šte­fan Balkó, Ph.D.
Mgr. Miroslav Hašek
PhDr. Dana Novot­ná, Ph.D.
tajem­ník: Rad­ka Ryglová

Obecné informace o studentské grantové soutěži

Řešené projekty SGS