Katedra anglistiky

Katedra anglistiky nabízí uchazečům o studium anglického jazyka jak formu bakalářského studia jednooborového, tak studium v kombinaci s řadou dalších předmětů (v učitelském programu se zaměřením na vzdělávání). Oba typy programů jsou koncipovány tak, aby umožnily absolventům široké možnosti uplatnění v oblastech vyžadujících kvalitní jazykové služby a vysokou odbornost. Poskytnou též solidní základ pro přechod absolventů bakalářského studia do navazujícího studia magisterského (opět jedno- i dvouoborového). Plnohodnotné vzdělání budoucích učitelů angličtiny na 1. a 2. stupni základních škol nabízí nejen svým absolventům, ale i uchazečům z jiných univerzit s humanitním zaměřením.

Odborná profilace katedry se soustřeďuje na několik oborů – především na lingvistické disciplíny, oblast kulturních studií zahrnujících literární studia a na odbornou a výzkumnou činnost v oblasti didaktiky anglického jazyka. Podílí se také aktivně na tvorbě učebnic a zapojuje do aktivního odborného života i praktikující učitele z celé republiky. Ti se mohou každoročně zúčastnit mezinárodní konference Challenges, která se stala velmi kvalitní akcí oceňovanou i za hranicemi České republiky.