Katedra anglistiky

Katedra anglistky je od 1. 10. 2020 přesunuta do bývalé budovy FŽP UJEP na adresu Králova Výšina 3132/7 (mapa). Standardní výuka je dle možností alokována v téže budově – zkratka KV v rozvrhu a v označení kanceláří.

Důvodem dočasného přesunu je komplexní rekonstrukce budovy kateder (CN).


Aktuality

 

Zadání diplomových a bakalářských prací musí být ve stagu finalizováno a schváleno nejpozději 6 měsíců před odevzdáním práce.

Doporučujeme studentům pravidelně kontrolovat zprávy na školním emailu nebo si nastavit přeposílání; zprávy ze STAGu jsou doručovány právě na adresu, kterou jste tam zadali.

 


Informace k distanční výuce:

  1. Základní informace o způsobech realizace distanční výuky oznamuje každý vyučující studentům zapsaným na předmětu na mail uvedený ve stagu.
  2. Online semináře v reálném čase se konají v termínech uvedených v rozvrhu.
  3. V případě jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte bez odkladu příslušného vyučujícího, případně tajemníka katedry.

Katedra anglistiky nabízí uchazečům o studium anglického jazyka jak formu bakalářského studia jednooborového, tak studium v kombinaci s řadou dalších předmětů (v učitelském programu se zaměřením na vzdělávání). Oba typy programů jsou koncipovány tak, aby umožnily absolventům široké možnosti uplatnění v oblastech vyžadujících kvalitní jazykové služby a vysokou odbornost. Poskytnou též solidní základ pro přechod absolventů bakalářského studia do navazujícího studia magisterského (opět jedno- i dvouoborového). Plnohodnotné vzdělání budoucích učitelů angličtiny na 1. a 2. stupni základních škol nabízí nejen svým absolventům, ale i uchazečům z jiných univerzit s humanitním zaměřením.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Odborná profilace katedry se soustřeďuje na několik oborů – především na lingvistické disciplíny, oblast kulturních studií zahrnujících literární studia a na odbornou a výzkumnou činnost v oblasti didaktiky anglického jazyka. Podílí se také aktivně na tvorbě učebnic a zapojuje do aktivního odborného života i praktikující učitele z celé republiky. Ti se mohou pravidelně zúčastnit mezinárodní konference Challenges, která se stala velmi kvalitní akcí oceňovanou i za hranicemi České republiky.