Katedra výtvarné kultury

Jsme tu pro studenty, kteří mají vztah k výtvarnému umění, rádi tvoří a chodí na výstavy, ale zároveň si nepředstavují svůj život jako solitéři, uzavření ve vlastní tvorbě. Mají potřebu kontaktu s druhými, těší je být s dětmi i dospělými, baví je organizační práce a komunikace.

Osobní kontakt se studenty je pro nás důležitý. Věříme tomu, že tvořivost se dá rozvíjet na základě dobrého vztahu mezi učitelem a žákem, který vytváří prostor pro nejdůležitější poznání a porozumění. Chceme po našich studentech, aby byli aktivní, aby vystavovali své semestrální práce, aby se hlásili s vlastními projekty do Výroční ceny vedoucího katedry, aby s námi jezdili na exkurze a viděli to nejaktuálnější, co se ve světě umění děje. Zároveň aby poznali kulturní historii a poklady našich i světových galerií a muzeí.

Snažíme se v prestižní galerii každoročně zajistit výstavu toho nejlepšího, co mezi studenty vzniklo. Pro veřejnost také pořádáme přehlídku bakalářských a diplomových prací BPDP. Alespoň jednou za akademický rok jedeme do zahraničí na exkurzi (Paříž, Mnichov, Kassel, Kolín nad Rýnem, Amsterdam, Vídeň, Drážďany…), podporujeme studenty v zahraničních pobytech. Zveme zajímavé osobnosti z uměleckého světa, teoretiky, výtvarné pedagogy či jiné odborníky na přednášky. Podporujeme výzkumné projekty našich doktorandů, které přinášejí zajímavé události a příležitosti i pro studenty bakalářských nebo magisterských oborů.

V rámci studia na KVK samozřejmě můžete vyjet také na zahraniční stáž, která je nenahraditelným zdrojem zkušeností a zážitků. Pokud se chcete podívat na univerzity, se kterými máme v rámci Erasmus+ uzavřené smlouvy, klikněte na tuto mapu.

Další informace naleznete kromě tohoto webu také na facebooku.