Aktuality

16. 6. 2020

Termín konání obhajob BP, DP a SZZ

Obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky proběhnou na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v násludujícím termínu:   Obhajoby BP, DP: 24. 6. 2020 od 9:30 v CS-118 1. termín SZZ bakalářského a magisterského studijního programu: 25...

28. 5. 2020

Konzultace doc. Titlová

Drazí studenti, konzultace a prezentace dokončené práce Manuskript proběhne ve středu 3. 6. 2020 od 14.00 do 17 00 hodin v učebně 021. Konzultace bakalářů a magistrů:  Prosím, dejte mi vědět na email margita.titlova@ujep.cz nebo telefon 731263423, ...

26. 5. 2020

Požadavky pro splnění předmětů prof. Svobodové

Vážení studenti, hodnocení Vašich semestrálních prací v seminářích prof. Svobodové proběhne v měsíci září (datum bude upřesněno). Pořadvky jsou následující: KVV / 4111 - v září prezentace hotových prací na téma krajina (užití netradičních mate...

12. 5. 2020

Informace k provozu studovny KVK

Vážené studentky a studenti, pokud chcete v současné době využít studovnu KVK k prezenčnímu studiu, je třeba nahlásit se alespoň 2 dny předem tajemníkovi katedry. Provoz studovny bude možný pouze v omezeném režimu (max. 4 studenti + služba), bude prot...

6. 5. 2020

Informace k přístupu do ateliérů

Vážené studentky a studenti, pokud chcete v současné době využívat ateliéry (CS-021 a CS-022), fotoateliér nebo PC učebnu, je to možné za níže uvedených podmínek: Je třeba nahlásit se alespoň 2 dny předem tajemníkovi katedry a zároveň informovat ...

5. 5. 2020

Termíny pro předmět Všeobecný test z oborových znalostí

Vážené studentky a studenti, na STAG byly vypsány termíny pro předmět Všeobecný test z oborových znalostí (KVV/4161, KVV/4233, KVV/4041). Test se uskuteční v učebně CS-226, za dodržení podmínek, uvedených na webu PF UJEP (s tím rozdílem, že od 11. 5. ...