Aktuality

17. 10. 2019

Informace k praxím VVPP

Vážení studenti oboru Výtvarná výchova pro pomáhající profese, na webu CPP PF UJEP jsou umístěny nové dokumenty, týkající se Vaší praxe (KVV/4017 a KVV/4028). Pracujte prosím pouze s těmito dokumenty a dohody o provedení práce odevzdávejte na CPP ne...

8. 10. 2019

Nepřítomnost dr. Makovský (9.–14. 10. 2019)

Od 9. do 14. října nebude dr. Makovský přítomný na KVK. Výuka v uvedené dny odpadá, studenti pracují na zadaných úkolech (příprava referátů, hospitace gal. animací, více viz mail). Náhradní termín konzultačních hodin je stanoven na úterý 15. 10. od 10 ...

4. 10. 2019

Novinky ve studovně KVK (09/2019)

Vážení studenti, ve studovně KVK máme nově tyto publikace: Publikace a katalogy DANĚK, Ladislav, Michal KOLEČEK, Marcel FIŠER, et al. Ze středu ven, umění regionů 1985-2010. Západočeská galerie v Plzni a Fakulta umění a designu Univerzity Jana...

2. 10. 2019

Pozvánka na veřejnou část jednání vědecké rady dne 3. 10. 2019

Vážení studenti, děkan a Vědecká rada PF UJEP si Vás dovolují pozvat na veřejnou část jednání vědecké rady ku příležitosti řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Kateřiny Dytrtové, Ph.D. Termín konání: 3. 10. 2019 od 11:00 hod. v CS-326. Sou...

2. 10. 2019

Zrušení výuky 3. 10. 2019 KVV/4125

Ve čtvrtek 3. 10. odpadne výuka předmětu KVV/4125 Výtvarně pedagogický projekt 1 z důvodu konání pracovní schůze k projektu. Studenti samostatně pracují na zadaných úkolech, které naleznou na svých emailech.

1. 10. 2019

Exkurze KVK 2019

Katedra výtvarné kultury pro své studenty pravidelně pořádá umělecké exkurze. V minulém akademické roce se jednalo o umělecké památky Vídně, v letním semestru pak vybrané sbírky v muzeích a galeriích v Kolíně nad Rýnem, Hombroichu a Amsterdamu (viz. úv...

1. 10. 2019

Experiment v umění

Vážení studenti, rádi bychom Vás informovali o výstavě Na konci duhy dva kroky vlevo, která proběhla v Galeri U Betlémské kaple v Praze (11. 9. 2019 – 29. 09. 2019). Mezi vystavujícími byli: Jana Bernartová, Olaf Hanel, Milan Grygar, Dalibor Chatrný...

30. 9. 2019

Pozvánka na konferenci MURMURANS MUNDUS: SONIC ECOLOGY AND BEYOND

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem srdečně zve na mezinárodní konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond pořádanou ve spolupráci s Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Ped...