Studovna

Naše stu­dov­na je k dis­pozi­ci všem stu­den­tům i návštěvníkům naší fakulty.

Otevírací doba: Po — Čt 8:00 — 18:00, Pá 8:00 — 16:00

Otevírací doba o zkouškovém období: Po — Pá 8:00 — 16:00

Stu­dov­na nabízí možnost sezení mezi před­náška­mi, pros­tor pro odpočinek či studi­um. Naše veselá par­ta stu­den­tů obsluhu­jících ve stu­dovně také nabízí různé služ­by, jako napřík­lad: Vřelá pomoc stu­den­tům s řešením prob­lémů se STAGem, ori­en­tací, výrobou kar­tiček ISIC, či čímko­liv jiným se studiem spo­jeným. Nebo­jte se zep­tat, jsme tu pro vás! Jed­iný hloupý dotaz je ten, co nepadl včas. Stu­dov­na také nabízí zpoplat­něný čer­nobílý tisk — do 5 stran, 1 Kč za list. Nachází se zde také mno­ho infor­mačních brožur a časopisů pro vás na přečtení.