Projekt CAMINO

Projekt CAMINO / Twenty years of cultural enrichment in reunified Europe

Projekt „Dvacet let kulturního obohacování ve sjednocené Evropě“ (CAMINO) Twenty years of cultural enrichment in reunified Europe (CAMINO) sjednotil vysokoškolské instituce napříč východní, severní a střední Evropou ve společném pokusu o vzdělávání v oblasti definování zkušenostech v moderních evropských dějinách a připomenout rozšíření EU oslavou vstupu o EU v roce 2004.

Cíle projektu:

zlepšit porozumění EU, jejímu vzniku, účelu, rozmanitosti a úspěchům a zvýšit povědomí o významu, který má pro EU její členství v EU. vzájemného porozumění a tolerance pro lepší evropskou integraci. V průběhu roku 2024 bude projekt CAMINO poskytovat soubor akcí k navázání a rozšíření spolupráce napříč Evropou.

Číslo projektu 101143824
Výzva: CERV-2023-CITIZENS-REM
Typ: CERV Lump Sum Grants
Poskytovatel: European Education and Culture Executive Agency
EU Fondy: ano (eGrants)
Trvání: 12 měsíců

CAMINO Online platforma, která slouží ke sdílení informací, čerpání inspirace a navazování mezinárodních partnerství nejen v oblasti kulturního dědictví CAMINO universities4culture.eu

Facebook a Instagram