Ediční a publikační činnost

Směrnice č. 5/2018 — Ediční a publikační činnost na PF UJEP

Složení ediční komise:
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. (předseda)
Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. (KHV)
PhDr. Ilona Balkó, Ph.D. (KBO)
PhDr. Luboš Hána, Ph.D. (KHV)
PhDr. Martin Fibiger, Ph.D. (KBO)
Mgr. Martin Nosek, Ph.D. (KTVS)
doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D. (KPR)

tajemnice: Eva Jarošová – eva.jarosova@ujep.cz


Publikační činnost

Elektronické zdroje:
Web of Science (vzdálený přístup)
Scopus (vzdálený přístup)