Schránka

Zde zveřejňujeme seznam písemností, které se nám nepodařilo doručit na vaší adresu. Sledujte proto pravidelně tuto schránku. Dopisy můžete vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení.
15. den po vyvěšení na tuto úřední desku je písemnost považována za doručenou.