Schránka

Písem­nos­ti doručené veře­j­nou vyhláškou:

Vážení stu­den­ti, na tom­to místě zveře­jňu­jeme sez­nam písem­nos­tí, které se nám nepo­daři­lo doručit na vaší adresu. Sle­du­jte pro­to pravidel­ně tuto schránku. Své dopisy si můžete vyzved­nout v úřed­ních hod­inách na studi­jním odd­ěl­ní PF UJEP. Pat­nác­tý den po vyvěšení na tuto úřed­ní desku je písem­nost považová­na za doručenou.

Jméno stu­den­ta                Rok narození Obsah Datum vyvěšení Datum sej­mutí
Bum­bová Kristýna rozhod­nutí o poplatku  04.10.2016  20.10.2016
Válová Ivana  1979 rozhod­nutí o poplatku  04.10.2016  20.10.2016
Mar­ti­na Šeinerová  1991 rozhod­nutí o poplatku  04.10.2016  20.10.2016
Petra Kučerová  1993 rozhod­nutí o poplatku  04.10.2016  20.10.2016
Mol­nárová Markéta  1992 rozhod­nutí o poplatku  05.10.2016  21.10.2016
Ehm Veroni­ka  1992 rozhod­nutí o poplatku  05.10.2016  21.10.2016
Kazíková Tereza  1991 rozhod­nutí o poplatku  14.10.2016  30.10.2016
Chau­rová Renata  1975 rozhod­nutí o poplatku  17.10.2016  3.11.2016
Cristi­na Stratu  1991 rozhod­nutí o poplatku  18.10.2016  4.11.2016
Veroni­ka Krausová  1990 rozhod­nutí o poplatku  18.10.2016  4.11.2016
 Lucie Nováková  1979  ukončení studia  24.10.2016  10.11.2016
 Roman Pallas  1978 ukončení stu­dia  24.10.2016  10.11.2016
Mar­ti­na Šeinerová  1991 zanechání stu­dia  24.10.2016  10.11.2016
 Barbo­ra Balejová  1993 rozhod­nutí o poplatku  25.10.2016  11.11.2016
Knol Ondřej poplatky 04.11.2016
 David Lišťák  1991 zanechání stu­dia  8.11.2016  24. 11. 2016
 Dra­homíra Pátková  1991  neuhrazené poplatky  15.11.2016  1. 12. 2016
Ners­es­jan Marianna 1994 zanechání stu­dia 24.11.2016
Ondřej Mar­tinek 1975 poplatky urgence 24.11.2016
Jan­otová Veronika 1994 poplatky urgence 28.11.2016
Ferus Eshon­kulov 1989 poplatky urgence 28.11.2016
Vodič­ka Jan 1982 poplatky urgence 02.12.2016
Hlušičková Anna 1985 poplatky urgence 02.12.2016
Kosťová Veroni­ka 1990 poplatky urgence 02.12.2016
Brychová Lenka 1987 poplatky urgence 02.12.2016
Kin­terová Anežka 1991 poplatky urgence 02.12.2016
Herešová Taťá­na 1963 poplatky urgence 02.12.2016
Bar­mako­va Natalya 1985 poplatky urgence 02.12.2016
Adleová Michaela 1989 poplatky urgence 02.12.2016
Michalíková Jit­ka 1986 poplatky urgence 14.12.2016
Müllerová Lucie 1990 poplatky urgence 15.12.2016
Vavřínová Petra 1976 poplatky urgence 14.12.2016
 Čer­máková  Adéla  1993  vyřazení ze studia  9.12.2016
 Junek René  1995  vyřazení ze studia  12.12.2016
Pavlí­na Paulová 1984 vyřazení ze studia 14.12.2016
Julie Mar­tasková 1989 poplatky 27.12.2016
Marie Rydlová 1990 poplatky 27.12.2016
Dra­homíra Pátková 1991 poplatky 09.01.2017
Dra­homíra Pátková 1992 poplatky 09.01.2017
Taisa Tim­o­fe­va 1992 poplatky 02.12.2016
 Mol­nárová Markéta  1992  poplatky 13.01.2017
 Kučerová Petra  1993  poplatky  13.01.2017
 Cristi­na Stratu  1991  poplatky  26.01.2017
 Jiří Holakovský  1988  poplatky  26.01.2017
Andrea Kovácsová 1987 poplatky 07.02.2017
Jana Šva­j­glová 1984 poplatky 07.02.2017
Veroni­ka Janotová 1984 poplatky 09.02.2017
 Jiřičková Nikola 1996  zanechání studia  06.02.2017
 Velig­danová Sabina 1993  přerušení  20.02.2017
 Kar­banová Martina  1986  poplatky  22.02.2017
Fundáková Lucie  1990  poplatky  03.03.2017
 Mar­tasková Julie  1989  poplatky  06.03.2017
 Mol­nárová Markéta  1992  vyřazení  10.03.2017
Stratu Crisit­na  1991  poplatky  16.03.2017
Šturm Ondřej 1992 poplatky 15.03.2017
Čáp Josef 1992 poplatky 15.03.2017
Koval­e­va Olga 1984 ukončení stu­dia 15.03.2017
Píchová Šár­ka 1989 poplatky 16.03.2017
 Mol­nárová Markéta  1992  poplatky  28.03.2017
Ehm Veroni­ka 1992 poplatky 29. 03. 2017
Kovácsová Andrea 1987 zanechání stu­dia 29.03.2017
Sasková Lucie 1995 vyřazení 31.03.2017
Hrů­zová Eliška 1996 vyřazení 29.03.2017
Rydlová Marie 1990 vyřazení 29.03.2017
 Kozlík Tomáš 1994  vyřazení 05.04.2017
Jan­otová Veronika 1984 poplatky 27.03.2017
Kučerová Petra 1993 poplatky 10.04.2017
Jahodářová Šar­lota 1996 vyřazení 12.04.2017
Kovácsová Andrea 1987 storno popl. 26.04.2014
Hrů­zová Eliška 1996 zanechábí stu­dia 04.05.2017
Rydlová Marie 1990 poplatky 18.05.2017
Pit­tnerová Tereza 1993 poplatky 31.05.2017
Zabadalová Niko­la přijetí/nepřijetí 28.06.2017
Sobot­ka Josef přijetí/nepřijetí 28.06.2017
Molová Ire­na přijetí/nepřijetí 28.06.2017
Štecjuková Alona přijetí/nepřijetí 28.06.2017
Beníšková Barbo­ra přijetí/nepřijetí 28.06.2017
Pavlisová Lucie přijetí/nepřijetí 23.06.2017
Vanegaz Pérez O. přijetí/nepřijetí 17.07.2017
Yazyko­va Zlata přijetí/nepřijetí 07.09.2017
Flaschbart K.  přijetí/nepřijetí 14.09.2017
Fundáková Lucie přijetí/nepřijetí 14.9.2017
Jáchi­mová Jitka 1984 přerušení stu­dia 14.9.2017
Havránková Hana 1991 poplatky 21.09.2017
Krb­cová Radka 1993 poplatky 26.09.2017
 Chromá Michaela 1993 poplatky 29.09.2017
 Jeřábková Petra 1993  poplatky 29.09.2017
 Petra Kučerová  1993  pozván­ka na zápis  29.09.2017
Dra­homíra Pátková  1991 pozván­ka na zápis 29.09.2017
Klára Jungvir­tová  1996 zanechání stu­dia 20.10.2017
Adri­ana Seifertová  1989 prod­loužení přerušení 12.10.2017
Hana Havránková  1991 potvrzení o studiu 13.10.2017
Michaela Šachová  1993 zanechání stu­dia  27.10.2017
 Kučerová Petra  1993 výz­va-poplatky 27.10.2017
 Pinc David  1981 ukončení stu­dia 25.10.2017
Krb­cová Radka 1993 zanechání stu­dia 29.09.2017
Kir­ilov Illia 1996    -//- 30.10.2017
Minář Dal­i­bor 1990 vyřazení ze studia 08.11.2017
Pátková Dra­homíra 1991    -//- 08.11.2017
Stratu Cristi­na 1991 výz­va — poplatky 08.11.2017
 Kirch­nerová Šárka  1984  vyřazení ze studia 08.11.2017
Vápeníková Zuzana 1996    -//- 11.11.2017
 Ondrejková Eva  1996    -//- 10.11.2017
Pátková Dra­homíra  1991 vyřazení ze studia 08.11.2017
Stružin­ská Adéla 1997 vyřazení zes­tu­dia 22.11.2017
Antonů Yvona 1969 vyřazení ze studia 22.11.2017
Ste­jskal Radim 1977 vyřazení ze studia 23.11.2017
 Čer­máková Adéla  1993      -//- 27.11.2017
 Chi­ah Jana  1975  uznání předmětů  30.11.2017
 Kučerová Petra  1993  ukončení studia 08.12.2017
Šofrová Eva 1987 poplatek 27.12.2017
Markac­zová Denisa 1990 výz­va — poplatky 24.01.2018
Fundáková Lucie 1990     -//- 24.01.2018
Rydlová Marie 1990    -//- 15.01.2018
Mol­nárová Markéta 1992    -//- 15.01.2018
Preissler Petr 1989 výz­va — poplatky 23.01.2018
Píchová Šár­ka 1989 výz­va — poplatky 26.01.2018
Kučerová Petra 1993 výz­va — poplatky 15.12.2018
Fiedler Vojtěch 1988 výz­va — poplatky 30.01.2018
Knol Ondřej výz­va — poplatky 24.02.2018
Stružin­ská Klára 1986 poplatky 06.03.2018
Kočišová Barbo­ra 1989 zanechání stu­dia 06.03.2018
Vlachá Rad­ka  1981  přerušení studia  12.03.2018
Fundáková Lucie  1990 poplatky 26.03.2018
 Kop­tová Ivana  1972    -//- 26.03.2018
Vop­n­drušková Klára 1981    -//- 29. 03. 2018
Peck­ová Adéla 1985 vyřazení 05.04.2018
Velig­danová Sabina 1993 vyřazení 05.04.2018
Gutová Lin­da 1994 ukončení stu­dia 10.05.2018
Smud­ková Tereza 1989 rozhod­nutí 11.07.2018
Srbová Eliš­ka 1996 rozhod­nutí 17.07.2018
Kubíček Lukáš 1992 rozhod­nutí 18.07.2018
Matyášová Šár­ka 1998 rozhod­nutí 31.07.2018
Deme­ter Jaroslav 1995 rozhod­nutí 31.07.2018
Matrvienko Mar­gari­ta 1994 rozhod­nutí 31.07.2018
 Kopecký Jan  1985  rozhodnutí  02.08.2018
 Hloušková Marie  1991  rozhodnutí  02.08.2018
Šeinerová Marie 1991 rozhod­nutí 31.08.2018
Šeinerová Marie 1991 rozhod­nutí 31.08.2018
Riegertová Lucie 1994 poplatky 31.08.2018
Dal­i­bor Zezula 1967 poplatky 12.09.2018
Tomáš Říha 1992 poplatky 12.09.2018
Barbo­ra Zemanová 1990 poplatky 12.09.2018
Špan­nerová Nella 1992 zanechání stu­dia 24. 10. 2018
Hadravová Kateř. 1980 poplatky 02.10.2018
Sobot­ka Josef 1994 poplatky 02. 10. 2018
Sobot­ka Josef 1994 poplatky 02. 10. 2018
Podz­imek Vratislav 1989 poplatky 02. 10. 2018
Aman­geldyu­ly S. 1999 při­jetí ke studiu 09.10.2018
Han­ková Lucie 1988 překroč. max. doby 09.10.2018
Svo­bodová Martina 1990 poplatky 15.10.2018
Habaásková Gabriela 1994 zanechání stu­dia 15.10.2018
Rek­toříková Kateřina 1993 poplatky 17.10.2018
Doubková Dan­ka 1975 uznání před­mětů 12.10.2018
Jáchi­mová Jitka 1984 rozhod­nutí po přeruš. 17.10.2018
Markac­zová Denisa 1990 poplatky 18.10.2018
Franková San­dra 1993 zanechání 18.10.2018
Kre­jzarová Veronika 1987 rozhod­nutí 19.10.2018
Prošek Luděk 1978 rozhod­nutí — vyř. 29.10.18
Koz­mon František 19696 rozhod­nutí — vyř. 30.10.2018
Čiž­niar Pavel 1989 rozhod­nutí — vyř. 30.10.2018
Fre­mu­ndová Lucie 1971 uznání před­mětů 01. 11. 2018
Bílková Petra 1986 uznání před­mětů 05.11.2018
Chudáčková Veroni­ka 1994 vyřazení 09.11.2018
Sobot­ka Josef 1994 vyřazení 14.11.2018
Jirušková Michaela 1994 uznání před­mětů 15.11.2018
Rek­toříková Kateřina 1993 vyřazení 22.11.2018
Šabadová Tereza 1994 uznání před­mětů 23.11.2018
Šteruská Simona 1988 uznání před­mětů 22.11.2018
Kre­jzarová Veronika 1983 uznání před­mětů 27.11.2018
Ram­bousková Monika 1974 uznání před­mětů 27.11.2018
Křížková Tereza 1985 vyřazení 22.11.2018
Bera­chová Jana vyřazení 06.12.2018
Par­mová Martina 1989 uznávání 10.12.2018
Por­tová Lenka 1992 vyřazení 19.12.2018
Kir­illov Illia 1996 ubyt. stip. 27.12.2018
Smud­ková Tereza 1989 poplatky 03.01.2019
Koval­e­va Olga 1984 výz­va k uhrazení popl. 04.01.2019
Franková San­dra 1993 -//- 04.01.2019
Riegertová Lucie 1994 -//- 04.01.2019
Vack­ová Jarmila 1975 -//- 04.01.2019
Šofrová Eva 1987 -//- 04.01.2019
Tuček Zbyněk 1979 -//- 16.01.2019
Beneš Ladislav 1986 -/ 07.02.2019
Lenka Por­tová 1992 uznání před­mětů 19. 02. 2019