Schránka

Písem­nos­ti doručené veře­j­nou vyhláškou:

Vážení stu­den­ti, na tom­to místě zveře­jňu­jeme sez­nam písem­nos­tí, které se nám nepo­daři­lo doručit na vaší adresu. Sle­du­jte pro­to pravidel­ně tuto schránku. Své dopisy si můžete vyzved­nout v úřed­ních hod­inách na studi­jním odd­ěl­ní PF UJEP. Pat­nác­tý den po vyvěšení na tuto úřed­ní desku je písem­nost považová­na za doručenou.

Jméno stu­den­ta                Rok narození Obsah Datum vyvěšení Datum sej­mutí
Markac­zová Denisa 1990 výz­va — poplatky 24.01.2018 08.02.2018
Fundáková Lucie 1990 výz­va — poplatky 24.01.2018 08.02.2018
Rydlová Marie 1990 výz­va — poplatky 15.01.2018 30.01.2018
Mol­nárová Markéta 1992 výz­va — poplatky 15.01.2018 30.01.2018
Preissler Petr 1989 výz­va — poplatky 23.01.2018 07.02.2018
Píchová Šár­ka 1989 výz­va — poplatky 26.01.2018 10.02.2018
Kučerová Petra 1993 výz­va — poplatky 15.12.2018 30.12.2018
Fiedler Vojtěch 1988 výz­va — poplatky 30.01.2018 14.02.2018
Knol Ondřej výz­va — poplatky 24.02.2018 11.03.2018
Stružin­ská Klára 1986 poplatky 06.03.2018 21.03.2018
Kočišová Barbo­ra 1989 zanechání stu­dia 06.03.2018 21.03.2018
Vlachá Rad­ka 1981  přerušení studia 12.03.2018 27.03.2018
Borkov­cová Hana 1990 poplatky 23.03.2018 05.04.2018
Fundáková Lucie 1990 poplatky 26.03.2018 10.04.2018
 Kop­tová Ivana 1972 poplatky 26.03.2018 10.04.2018
Vop­n­drušková Klára 1981 poplatky 29.03.2018 13.04.2018
Peck­ová Adéla 1985 vyřazení 05.04.2018 20.04.2018
Velig­danová Sabina 1993 vyřazení 05.04.2018 20.04.2018
Gutová Lin­da 1994 ukončení stu­dia 10.05.2018 25.05.2018
Smud­ková Tereza 1989 rozhod­nutí 11.07.2018 26.07.2018
Srbová Eliš­ka 1996 rozhod­nutí 17.07.2018 01.08.2018
Kubíček Lukáš 1992 rozhod­nutí 18.07.2018 02.08.2018
Matyášová Šár­ka 1998 rozhod­nutí 31.07.2018 15.08.2018
Deme­ter Jaroslav 1995 rozhod­nutí 31.07.2018 15.08.2018
Matrvienko Mar­gari­ta 1994 rozhod­nutí 31.07.2018 15.08.2018
 Kopecký Jan 1985  rozhodnutí 02.08.2018 17.08.2018
 Hloušková Marie 1991  rozhodnutí 02.08.2018 17.08.2018
Čap­ková Adéla 1992 poplatek 08.08.2018 02.09.2019
Šeinerová Marie 1991 rozhod­nutí 31.08.2018 15.09.2018
Šeinerová Marie 1991 rozhod­nutí 31.08.2018 15.09.2018
Riegertová Lucie 1994 poplatky 31.08.2018 15.09.2018
Dal­i­bor Zezula 1967 poplatky 12.09.2018 27.09.2018
Tomáš Říha 1992 poplatky 12.09.2018 27.09.2018
Barbo­ra Zemanová 1990 poplatky 12.09.2018 27.09.2018
Špan­nerová Nella 1992 zanechání stu­dia 24.10.2018 08.11.2018
Hadravová Kateř. 1980 poplatky 02.10.2018 17.10.2018
Sobot­ka Josef 1994 poplatky 02.10.2018 17.10.2018
Sobot­ka Josef 1994 poplatky 02.10.2018 17.10.2018
Podz­imek Vratislav 1989 poplatky 02.10.2018 17.10.2018
Aman­geldyu­ly S. 1999 při­jetí ke studiu 09.10.2018 24.10.2018
Han­ková Lucie 1988 překroč. max. doby 09.10.2018 24.10.2018
Borkov­cová Hana 1990 poplatkya 15.10.2018 29.10.2019
Svo­bodová Martina 1990 poplatky 15.10.2018 30.10.2018
Habaásková Gabriela 1994 zanechání stu­dia 15.10.2018 30.10.2018
Rek­toříková Kateřina 1993 poplatky 17.10.2018 01.11.2018
Doubková Dan­ka 1975 uznání před­mětů 12.10.2018 27.10.2018
Jáchi­mová Jitka 1984 rozhod­nutí po přeruš. 17.10.2018 01.11.2018
Markac­zová Denisa 1990 poplatky 18.10.2018 02.11.2018
Franková San­dra 1993 zanechání 18.10.2018 02.11.2018
Kre­jzarová Veronika 1987 rozhod­nutí 19.10.2018 03.11.2018
Prošek Luděk 1978 rozhod­nutí — vyř. 29.10.2018 13.11.2018
Koz­mon František 19696 rozhod­nutí — vyř. 30.10.2018 14.11.2018
Čiž­niar Pavel 1989 rozhod­nutí — vyř. 30.10.2018 14.11.2018
Fre­mu­ndová Lucie 1971 uznání před­mětů 01.11.2018 16.11.2018
Bílková Petra 1986 uznání před­mětů 05.11.2018 20.11.2018
Chudáčková Veroni­ka 1994 vyřazení 09.11.2018 24.11.2018
Sobot­ka Josef 1994 vyřazení 14.11.2018 29.11.2018
Jirušková Michaela 1994 uznání před­mětů 15.11.2018 30.11.2018
Rek­toříková Kateřina 1993 vyřazení 22.11.2018 07.12.2018
Šabadová Tereza 1994 uznání před­mětů 23.11.2018 08.12.2018
Šteruská Simona 1988 uznání před­mětů 22.11.2018 07.12.2018
Kre­jzarová Veronika 1983 uznání před­mětů 27.11.2018 12.12.2018
Ram­bousková Monika 1974 uznání před­mětů 27.11.2018 12.12.2018
Křížková Tereza 1985 vyřazení 22.11.2018 07.12.2018
Bera­chová Jana vyřazení 06.12.2018 21.12.2018
Par­mová Martina 1989 uznávání 10.12.2018 25.12.2018
Por­tová Lenka 1992 vyřazení 19.12.2018 03.01.2019
Kir­illov Illia 1996 ubyt. stip. 27.12.2018 11.01.2019
Smud­ková Tereza 1989 poplatky 03.01.2019 18.01.2019
Koval­e­va Olga 1984 výz­va k uhrazení popl. 04.01.2019 19.01.2019
Franková San­dra 1993 výz­va k uhrazení popl. 04.01.2019 19.01.2019
Riegertová Lucie 1994 výz­va k uhrazení popl. 04.01.2019 19.01.2019
Vack­ová Jarmila 1975 výz­va k uhrazení popl. 04.01.2019 19.01.2019
Šofrová Eva 1987 výz­va k uhrazení popl. 04.01.2019 19.01.2019
Borkov­cová Hana 1990 výz­va k uhrazení popl. 15.01.2019 29.01.2019
Fundáková Lucie 1990 výz­va k uhrazení popl. 15.01. 2019 29.01.2019
Pit­tnerová tereza 1993 výz­va k uhrazení popl. 15.01.2019 29.01.2019
Tuček Zbyněk 1979 výz­va k uhrazení popl. 16.01.2019 31.01.2019
Šimková Stanisla­va 1970 výz­va k uhrazení popl. 16.01. 2019 31.01.2019
Šil­har­tová Zuzana 1989 výz­va k uhrazení popl. 17.01.2019 01.02.2019
Beneš Ladislav 1986 výz­va k uhrazení popl. 07.02.2019 22.02.2019
Lenka Por­tová 1992 uznání před­mětů 19.02.2019 06.03.2019
Lenka Por­tová 1992 rozhod­nutí po odvol. 26.02.2019 13.03.2019
Lucie Melicharová 1994 uznání před­mětů 01.03.2019 16.03.2019
Kristý­na  Jarošová 1995 uznání před­mětů 26.02.2019 13.03.2019
Kateři­na Hájková 1994 zanechání 08.03.2019 23.03.2019
Ján­ská Kateřina 1986 ukončení stu­dia 20.03.2019 04.04.2019
Markac­zová Denisa 1990 poplatek 27.03.2019
Hadravová Kateři­na 1986 poplatek 27.03.2019
Fer­enc Michal 1990 poplatek 27.03.2019
Hrubá Zuzana 1992 zas­tavení ukončení studia 08.04.2019
Zeman­cová Hana Ludmila 1995 ukončení stu­dia 10.04.2019
Jeřábková Jana 1988 poplatek 02.04.2019