Studijní oddělení

Hlavní budova PF –
České mládeže 8
Ústí nad Labem 400 96
2. patro (tj. 3. podlaží)

LETNÍ PROVOZ ČERVENEC A SRPEN 2024

Pondělí – Pátek 09 – 11 hod

V týdnu od 22. 7. do 26. 7. 2024 bude studijní oddělení PF zcela uzavřeno.
Důvodem je čerpání dovolených.

přejeme vám hezké léto
kolektiv studijního oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení:
Po 13 – 15 hod
Út 9 – 11 hod
St 13 – 16 hod
Čt 9 – 11 hod
Pá 9 – 11 hod

Po předběžné dohodě lze stud. oddělení navštívit i mimo úřední hodiny.

V době nepřítomnosti referentek své žádosti a přihlášky vkládejte do schránky umístěné před vstupem do oddělení. Děkujeme.

Vážení studenti,
rozhodnutí o přiznaných stipendiích si vyzvedávejte na studijním oddělení PF v úředních hodinách. Rozhodnutí o stipendiích, která vám nebyla přiznána, obdržíte na doručovací adresu, kterou máte uvedenu v IS STAG prostřednictvím České pošty.

• Pokladna

• Studijní formuláře a žádosti

• Jak se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám?
• Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony spojené se studiem na PF UJEP
• Podrobný postup pro zadání závěrečné kvalifikační práce do IS STAG

Vážené studentky, vážení studenti a všichni další …,
studijní oddělení ve spolupráci s vedením fakulty na tomto místě otvírá prostor, kde se máme všichni možnost setkávat v méně oficiální rovině, než nám umožňují fakultní e-mail a osobní setkání v úředních hodinách.

Nabízíme Vám zde místo k veřejné diskusi, do které se může připojit každý zájemce, který se chce zeptat na problematiku studia na naší fakultě a nenašel potřebné odpovědi v Častých otázkách (FAQ UCHAZEČI, FAQ STUDENTI) neformálním způsobem. Pokud máte potřebu dotázat se na některé méně jasné procesy spojené se studiem v průběhu akademického roku, pokud se chcete vyjádřit k řešení vašich problémů na studijní oddělení, pokud chcete poslat milý vzkaz někomu z referentek nebo dalších zaměstnanců, kteří vám pomohli vyřešit problém, nebo naopak vyjádřit svou nespokojenost, neváhejte využít tento společný chat.

Neslibujeme vám pravidelné odpovědi, ale budeme se snažit, každý podle svých možností, tuto stránku navštěvovat a odpovídat co nejčastěji na vaše dotazy a reagovat na vaše připomínky. Věříme, že nám vzájemná konverzace pomůže objasnit mnoho neznámého, a také navázat dobré vztahy.
Na závěr mi dovolte malé upozornění. Tato stránka nenahrazuje formální jednání se studijním oddělením, nebo vedením fakulty. Nelze touto cestou podávat žádosti a řešit vaše běžné studijní povinnosti. I nadále je třeba dodržovat jasně stanovené postupy. Také si dovolujeme upozornit, že
vzájemná zdvořilost je zde podmínkou.

Najdete nás na: https://blue.ujep.cz/b/pav-6oh-1rs-97m
Děkujeme a těšíme se na vás!

Personální složení:

Bláhová Jana

Mgr. Jana Bláhová

 • vedoucí oddělení, státní závěrečné zkoušky, diplomové práce, stipendia, doktorská studia (starší i nová akreditace)
 • -
 • Pracoviště: studijní oddělení PF
 • Telefon: +420 475 283 163
 • E-mail:
Burešová Věra

Věra Burešová

 • všechny specializace, sdružená studia a obory v oblasti: Tělesné výchovy, Speciální pedagogiky (starší i nová akreditace)
 • -
 • Pracoviště: studijní oddělení PF
 • Telefon: +420 475 283 310
 • E-mail:
Lukačiková Dagmar

Dagmar Lukačiková

 • všechny specializace, sdružená studia a obory v oblasti: Anglického jazyka a literatury, Českého jazyka a literatury a Hudební výchovy + Obchodní ruština, Školský management (starší i nová akreditace)
 • -
 • Pracoviště: studijní oddělení PF
 • Telefon: +420 475 283 456
 • E-mail:
Špinarová Jana

Jana Špinarová

 • všechny specializace, sdružená studia a obory v oblasti: Učitelství pro 1. st ZŠ, Učitelství pro 1. st. ZŠ + SPG, Učitelství pro mateřské školy (starší i nová akreditace)
 • -
 • Pracoviště: studijní oddělení PF
 • Telefon: +420 475 283 214
 • E-mail:
Petrus Pavel

Mgr. Pavel Petrus

 • administrátor IS STAG, pracovník zodpovědný za rozvrhy
 • -
 • Pracoviště: studijní oddělení PF
 • Telefon: +420 475 283 471
 • E-mail:
Alena Picková

Alena Picková

 • všechny specializace, sdružená studia a obory v oblasti: Sociální pedagogika, Andragogika, Výtvarná výchova (starší i nová akreditace). Řešení poplatků za delší dobu studia, vydávání diplomů, IFIS
 • -
 • Pracoviště: studijní oddělení PF
 • Telefon: +420 475 283 187
 • E-mail: