Studijní oddělení

Kde nás najdete?
České mládeže 8,
Ústí nad Labem 400 96
První patro  (tj. ve druhém nadzem­ním podlaží)

Úřed­ní hodiny
Pondělí 13:00 — 15:00
Úterý 9:00 — 11:00
Stře­da 13:00 — 15:00
Čtvrtek 7:30 — 10:00
Pátek 8:00 — 10:00 (pouze KS)

Pok­lad­na

Režim úhrad za mimořád­né a nad­stan­dard­ní admin­is­tra­tivní úkony spo­jené se studiem na PF UJEP

Per­son­ál­ní složení