Projekty, granty a programy EU

Interní grantová soutež

Podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP

Podpora je upravena směrnicí děkana č. 1/2021 (přílohy: registrační formulář, závěrečná zpráva)

Podpora tvůrčí činnosti, stimulace lidských zdrojů, rozvoj internacionalizace a podpora mladých vědeckých pracovníků pro období 2019 až 2020

Směrnice rektora č. 3/2018 Vyhlášení grantové podpory

Programy EU

Projekty EU