Projekty, granty a programy EU

Interní grantová soutěž

Podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP

Podpora je upravena směrnicí děkana č. 1A/2021 (přílohy: registrační formulář, závěrečná zpráva)

Programy EU

Projekty EU