Vedení fakulty

Ladislav Bláha

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

 • děkan PF, docent (KTVS), garant studijního programu Tělesná výchova a sport, Sport a zdraví
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-212
 • Telefon: +420 475 283 124
 • E-mail:
Štefan Balkó

doc. PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

 • proděkan pro rozvoj a kvalitu, docent (KTVS)
 • -
 • Pracoviště: děkanát, katedra tělesné výchovy a sportu
 • Místnost: CS-209
 • Telefon: +420 475 283 122
 • E-mail:
Jaroslava Jelínková

Mgr. Jaroslava Jelínková, Ph.D.

 • proděkanka pro vnější vztahy a internacionalizaci, odborná asistentka (JC, KAJ)
 • -
 • Pracoviště: Katedra anglistiky
 • Místnost: CS 217
 • Telefon: +420 475 283 128
 • E-mail:
Černý Martin

PhDr. Ing. Martin Černý, Msc.

 • proděkan pro studium a akreditace, statutární zástupce děkana, odborný asistent (KPAD)
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-210
 • Telefon: +420 475 283 374
 • E-mail:
Roman Kroufek

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

 • proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, odborný asistent
 • -
 • Pracoviště: děkanát, katedra primárního a preprimárního vzdělávání
 • Místnost: CS-209
 • Telefon: +420 475 283 121
 • E-mail:
Ivan Bertl

PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D.

 • tajemník fakulty, odborný asistent (KSSP)
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-211
 • Telefon: +420 475 283 127
 • E-mail: