Vedení fakulty

Ladislav Bláha

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

 • děkan, docent (KTVS)
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-212
 • Telefon: +420 475 283 124
 • E-mail:
Miroslav Hašek

Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

 • proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci, odborný asistent (KVK)
 • -
 • Pracoviště:  děkanát, katedra výtvarné kultury
 • Místnost: CS-217
 • Mobil: +420 725 434 074
 • Telefon: +420 475 283 128
 • E-mail:
Štefan Balkó

doc. PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

 • proděkan pro rozvoj a kvalitu, docent (KTVS)
 • -
 • Pracoviště: děkanát, katedra tělesné výchovy a sportu
 • Místnost: CS-209
 • Telefon: +420 475 283 122
 • E-mail:
Černý Martin

PhDr. Ing. Martin Černý, Msc.

 • proděkan pro studium a akreditace, statutární zástupce děkana, odborný asistent (KPAD)
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-210
 • Telefon: +420 475 283 374
 • E-mail:
Roman Kroufek

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

 • proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, odborný asistent
 • -
 • Pracoviště: děkanát, katedra primárního a preprimárního vzdělávání
 • Místnost: CS-209
 • Telefon: +420 475 283 121
 • E-mail:
Ivan Bertl

PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D.

 • tajemník fakulty, odborný asistent (KSSP)
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-211
 • Telefon: +420 475 283 127
 • E-mail: