PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Štefan Balkó
  • zástupce vedoucího katedry, odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: SH 210
  • Telefon: +420 475 283 239
  • E-mail:

Konzultační hodiny pro LS 2018/19

středa 9.00 - 10.30 (děkanát PF UJEP)

pátek 9.00 - 10:30 (kancelář 210)