PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Štefan Balkó
  • proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, zástupce vedoucího (KTVS), odborný asistent (KTVS)
  • -
  • Pracoviště: děkanát
  • Místnost: CS-216
  • Telefon: +420 475 283 122
  • E-mail:

Konzultační hodiny pro zkouškové období 2019/2020

Pondělí 13.00 - 14.00 (děkanát PF UJEP)

Pátek 9.00 - 11:00 (kancelář 210, sportovní hala)

3. - 10. 1. 2020 nepřítomen (zimní kurz)