doc. PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Štefan Balkó
  • proděkan pro rozvoj a kvalitu, docent (KTVS)
  • -
  • Pracoviště: děkanát, katedra tělesné výchovy a sportu
  • Místnost: CS-209
  • Telefon: +420 475 283 122
  • E-mail:

Konzultační hodiny zkouškové období LS 2023/2024

Úterý 10.00 - 12.00 (děkanát PF UJEP)

Pátek 9.00 - 11:00 (děkanát PF UJEP)

KH po předchozí domluvě