Přijímací řízení

Základní informace

Vyhlášení přijímacího řízení 2022-2023

garant přijímacího řízení pro KTVS PF Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.

 

Otevírané programy KTVS  pro ak. rok 2022/2023

Bakalářské programy:

– Tělesná výchova pro vzdělávání (dvouobor) – pouze prezenční forma studia

– Tělesná výchova a sport (jednoobor): specializace Tělesná výchova a sport – prezenční i kombinovaná forma studia

– Tělesná výchova a sport (jednoobor): specializace Aktivity v přírodě – prezenční forma studia

Magisterské programy:

– Učitelství tělesné výchovy pro SŠ – pouze prezenční forma studia

– Sport a zdraví (jednoobor) – prezenční i kombinovaná forma studia

 

Termín přijímacích zkoušek KTVS  pro ak. rok 2022/2023 

Bakalářské programy:

  • 10. – 11. 5. 2022 praktické  zkoušky Tělesná výchova a sport: specializace Tělesná výchova a sport – prezenční i kombinovaná forma studia
  • 10. – 11. 5. 2022 praktické  zkoušky Tělesná výchova a sport: specializace Aktivity v přírodě – prezenční  forma studia
  • 10. – 11. 5. 2022  praktické  zkoušky Tělesná výchova pro vzdělávání (dvouobor) – pouze prezenční forma studia

Náhradní termín bude uskutečněn v červnu – bude upřesněno

Magisterské programy:

  • 20. – 24. 6. 2022 písemný test Sport a zdraví –  prezenční i kombinovaná forma studia
  • Učitelství tělesné výchovy pro SŠ bez přijímací zkoušky – pouze prezenční forma studia

 

Požadavky k přijímacímu řízení KTVS  pro ak. rok 2022/2023