Přijímací řízení

Základní informace

Vyhlášení přijímacího řízení 2021-2022

garant přijímacího řízení pro KTVS PF Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.

 

Otevírané programy KTVS  pro ak. rok 2021/2022

Bakalářské programy:

– Tělesná výchova pro vzdělávání (dvouobor) – pouze prezenční forma studia

– Tělesná výchova a sport (jednoobor) – prezenční i kombinovaná forma studia

Magisterské programy:

– Učitelství tělesné výchovy pro SŠ – pouze prezenční forma studia

– Sport a zdraví (jednoobor) – prezenční i kombinovaná forma studia.  Akreditace udělena. Od 10. 5. do 10. 6. je možné se hlásit na obě formy oboru pro 1. kolo přijímacího řízení.

 

Termín přijímacích zkoušek KTVS  pro ak. rok 2021/2022 (náhradní termín v září )

  • 1. 7. 2021 praktické  zkoušky Tělesná výchova a sport – prezenční i kombinovaná forma studia
  • 2. 7. 2021 praktické  zkoušky Tělesná výchova pro vzdělávání (dvouobor) – pouze prezenční forma studia
  • 2. 7. 2021 písemný test Sport a zdraví –  prezenční i kombinovaná forma studia
  • Učitelství tělesné výchovy pro SŠ bez praktické zkoušky – pouze prezenční forma studia

 

Požadavky k přijímacímu řízení KTVS  pro ak. rok 2021/2022 (náhradní termín v září )

  • Požadavky k přijímacímu řízení pro uchazeče bakalářských studijních programů BEZ PLAVÁNÍ!!!: Tělesná výchova a sport a Tělesná výchova pro vzdělávání (dvouobor)
  • Požadavky k přijímacímu řízení pro uchazeče navazujícího magisterského programu: Sport a zdraví – vzorové testy:  Test 1    Test 2
  • Požadavky k přijímacímu řízení pro uchazeče navazujícího magisterského programu: Učitelství tělesné výchovy pro SŠ – bez praktické zkoušky
  • Nutné pro všechny programy s TV lékařský posudek od poskytovatele tělovýchovného lékařství – ne praktického lékaře. Seznam poskytovatelů v oboru tělovýchovného lékařství (lékařský posudek je platný 1 rok, viz. Předpis č. 39/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu)
  • V rámci přijímacího řízení mohou vrcholoví sportovci získat bodový bonus (nutné doložit jako součást přihlášky) – viz požadavky programů