Přijímací řízení

Základní informace

Vyhlášení přijímacího řízení 2020_2021

garant přijímacího řízení pro KTVS PF Mgr. Jitka Vaněčková,Ph.D.

 

Termín přijímacích zkoušek KTVS  (náhradní termín + 2. kolo)

  – 22. 9.  2020 písemné a  praktické  zkoušky

 

  • TV dvouoborovábez přijímacího řízení

 

  • TV a sport (prezenční + kombinované studium)

9.00 – 10.30                Atletika  (Městský stadion)

11.00 – 12.30             Gymnastika (Tělocvična UJEP)

13.00 – 14.30             Sportovní hry (Sportovní hala KTVS)

 

  • Navazující Mgr. Sport a zdraví ( prezenční +kombinované studium)

10.00 – 11.00             Teoretický písemný test (červená aula UJEP Kampus)

 

Požadavky k přijímací řízení  KTVS pro akademický rok 2020/21