Přijímací řízení

Základní informace

Den otevřených dveří 30. ledna 2019

9 – 14.00 hodin

Katedra TVS od 11. oo učebna UH – společná přednáška o studiu na KTVS

 

 • Termín podání přihlášek: do 31. března 2019 bakalářské a magisterské studijní programy
  • Termín přijímacích zkoušek KTVS:
   16. 4. 2019 praktické zkoušky z tělesné výchovy
   18. 6. 2019 písemné zkoušky a náhradní praktické přijímací zkoušky
   Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč (tištěná i elektronická přihláška)
   Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
   Účet: 100200392/0800  Název banky: Česká spořitelna a.s.
  • Konstantní symbol: 0308 (platba převodem) 0379 (platba poštovní poukázkou)
   Variabilní symbol pro e-přihlášku: 430509
   Variabilní symbol pro papírovou přihlášku: 430509
   Specifický symbol: U elektronické přihlášky vygeneruje systém automaticky
   U papírové přihlášky se jako specifický symbol použije
   prvních 6 čísel rodného čísla uchazeče
   Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem
   (Při elektronické přihlášce platba pouze převodem.)

KTVS – Přijímací řízení pro akademický rok 2019/20