Přijímací řízení

Základní informace

Vyhlášení přijímacího řízení 2020_2021

garant přijímacího řízení pro KTVS PF Mgr. Jitka Vaněčková,Ph.D.

Děkan Pedagogické fakulty UJEP prodloužil termín pro odevzdání přihlášek ke studiu ve všech studijních programech až do 30. dubna 2020.

Termín přijímacích zkoušek KTVS  – 16. 6. 2020 písemné a  praktické  zkoušky

 • TV dvouoborovábez přijímacího řízení

 

 • Tělesná výchova a sport – prezenční studium, kombinované studium:Vzhledem k aktuální situaci proběhnou praktické zkoušky z atletiky, gymnastiky, sportovních her (basketbal, volejbal – výběr stačí nahlásit na místě), z plavání se zkouška neuskuteční.

  V rámci dodržování aktuálních vládních nařízení týkající se výskytu epidemie s COVID-19, prozatím není možné využití šaten a zároveň je třeba respektovat i další platná nařízení, např. týkající se počtu shromážděných osob,  na místě podepsané prohlášení o bezinfekčnosti aj.

  Praktické přijímací zkoušky se budou konat v souladu s aktuálním plánem MZ ČR postupného uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem.

  Uchazeči budou zařazení do 3 skupin dle počátečního písmena jejich příjmení.

   

  SKUPINA 8.00 – 10.00 10.30 – 12.30 13.0    -15.00
  1.        

  (A – J)

  Atletika                                  Městský stadion, Masarykova 228, UL Gymnastika                 Tělocvična UJEP, Č. Mládeže 8, UL Sportovní hry               Sportovní hala KTVS, Č. Mládeže, UL
  2.

  (K – P)

  Gymnastika                 Tělocvična UJEP, Č. Mládeže 8, UL Sportovní hry               Sportovní hala KTVS, Č. Mládeže, UL Atletika                                  Městský stadion, Masarykova 228, UL
  3.

  (R – Z)

  Sportovní hry               Sportovní hala KTVS, Č. Mládeže, UL Atletika                                  Městský stadion, Masarykova 228, UL Gymnastika                 Tělocvična UJEP, Č. Mládeže 8, UL

   


   

   

  Navazující Mgr. Sport a zdraví – teoretický písemný test úterý 16. 6. 2020

  V rámci dodržování aktuálních vládních nařízení týkající se výskytu epidemie COVID-19 budou respektována platná nařízení, např. týkající se počtu shromážděných osob, na místě podepsané prohlášení o bezinfekčnosti aj.

  Teoretické přijímací zkoušky se budou konat v souladu s aktuálním plánem MZ ČR postupného uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem.

  Uchazeči budou zařazení do 6 skupin dle počátečního písmena jejich příjmení.

   

  ČA REK* UH KTVS* LH KTVS*
   1. skupina

  9.00 – 10.00

  (A – D)

  2. skupina

  9.00 – 10.00

  (F – J)

  3. skupina

  9.15  – 10.15

  (K – M)

  4. skupina

  10.15 – 11.15

  (N – P)

  5. skupina

  10.15 – 11.15

  (R – T)

  6. skupina

  10.30 – 11.30

  (U – Ž)

   

  * ČA REK – červená aula Rektorát UJEP, Pasteurova 1, Kampus, UL

  UH KTVS – učebna 224, Sportovní hala, Č. Mládeže 8, UL, 1. patro

  LH KTVS – učebna 225, Sportovní hala, Č. Mládeže 8, UL, 1. patro

Požadavky k přijímací řízení  KTVS pro akademický rok 2020/21