Přijímací řízení

Základní informace

Vyhlášení přijímacího řízení 2023-2024

garant přijímacího řízení pro KTVS PF Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.

 

Otevírané programy KTVS  pro ak. rok 2023/2024

Bakalářské programy:

Tělesná výchova pro vzdělávání (dvouobor) – pouze prezenční forma studia

Tělesná výchova a sport (jednoobor): specializace Tělesná výchova a sport – prezenční i kombinovaná forma studia

Tělesná výchova a sport (jednoobor): specializace Aktivity v přírodě – prezenční i kombinovaná forma studia

Magisterské programy:

Učitelství tělesné výchovy pro SŠ – pouze prezenční forma studia

Sport a zdraví (jednoobor) – prezenční i kombinovaná forma studia

 

Termín přijímacích zkoušek KTVS  pro ak. rok 2023/2024 

Bakalářské programy:

 • 9. 5. 2023 praktické  zkoušky Tělesná výchova a sport: specializace Tělesná výchova a sport – prezenční i kombinovaná forma studia
 • 9. 5. 2023 praktické  zkoušky Tělesná výchova a sport: specializace Aktivity v přírodě – prezenční i kombinovaná forma studia + písemný test
 • Tělesná výchova pro vzdělávání (dvouobor) – pouze prezenční forma studia BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Náhradní termín bude uskutečněn v červnu – bude upřesněno

Magisterské programy:

 • 20. 6. 2023 písemný test Sport a zdraví –  prezenční i kombinovaná forma studia
 • Učitelství tělesné výchovy pro SŠ – pouze prezenční forma studia BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Požadavky k přijímacímu řízení KTVS  pro ak. rok 2023/2024 

 • Požadavky k přijímacímu řízení pro uchazeče bakalářských studijních programů: Tělesná výchova a sport (aktivity v přírodě) vzorový test: Test AVP1Tělesná výchova a sport (tělesná výchova a sport)
 • Požadavky k přijímacímu řízení pro uchazeče navazujícího magisterského programu: Sport a zdraví – vzorové testy:  Test 1    Test 2
 • Požadavky k přijímacímu řízení pro uchazeče bakalářského studijního programu Tělesná výchova pro vzdělávání (dvouobor) – BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 • Požadavky k přijímacímu řízení pro uchazeče navazujícího magisterského programu: Učitelství tělesné výchovy pro SŠ – BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
 • Nutné pro všechny programy s TV lékařský posudek od poskytovatele tělovýchovného lékařství – ne praktického lékaře. Seznam poskytovatelů v oboru tělovýchovného lékařství (lékařský posudek je platný 1 rok, viz. Předpis č. 39/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu)
 • V rámci přijímacího řízení mohou vrcholoví sportovci získat bodový bonus (nutné doložit jako součást přihlášky) – viz požadavky programů