Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení na katedře Tělesné výchovy a sportu

Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2024/2025

garant přijímacího řízení pro KTVS PF Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D.  (jitka.vaneckova@ujep.cz)

 

Bakalářské studium (Bc.):  jednooborové Tělesná výchova a sport Požadavky k přijímacímu řízení TVS

 • Forma studia: Prezenční (PS) i kombinované studium (KS)
 • Délka studia: 3 roky
 • Přijímací zkoušky:
  • Datum: 7. května 2024
  • Náhradní termín: 18. června 2024
  • Obsah zkoušky: Praktická zkouška se skládá z atletiky, gymnastiky, plavání, sportovních her.
  • Lokality: Plavecká hala Klíše, Městský stadion UL, Sportovní hala PF UJEP, Tělocvična UJEP v Ústí nad Labem.
  • Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu: PS 40; KS 30

Specifika: Požadováno je doložení zdravotní způsobilosti – lékařský posudek od poskytovatele v oboru tělovýchovného lékařství (obvodní lékař nestačí), (součást přihlášky, lze také do přihlášky posudek vložit formou přílohy). Bodově zvýhodněni (+ 20 body) mohou být reprezentanti a úspěšní sportovci v nejvyšších národních i mezinárodních soutěžích, pokud společně s přihláškou dodají aktuální potvrzení od příslušné sportovní organizace. O tomto zvýhodnění rozhodne přijímací komise.

 

 

Bakalářské studium (Bc.):  dvouoborové Tělesná výchova a sport

Toto studium umožňuje studentům kombinovat Tělesnou výchovu s jinými obory, což rozšiřuje jejich pedagogické a profesní možnosti. Uchazeči mají možnost kombinovat Tělesnou výchovu s následujícími obory:

 • Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání
 • Český jazyk a literatura pro vzdělávání
 • Historie pro vzdělávání
 • Německý jazyk a literatura pro vzdělávání
 • Společenské vědy pro vzdělávání
 • Biologie pro vzdělávání
 • Geografie pro vzdělávání
 • Informatika pro vzdělávání
 • Matematika pro vzdělávání
 • Forma studia: Prezenční (PS)
 • Délka studia: 3 roky
 • Bez přijímacích zkoušek: Pro obor Tělesná výchova ve dvojoborovém studiu není vyžadována přijímací zkouška, ale je třeba úspěšně složit přijímací zkoušku pro druhý obor, pokud je pro něj zkouška vyžadována.
 • Lékařský posudek: Je nutné doložit lékařský posudek o způsobilosti ke studiu od poskytovatele v oboru tělovýchovného lékařství (sportovní lékař) současně s e-přihláškou.

 

Navazující magisterské studium (Mgr.): Sport a zdraví

 • Forma studia: Prezenční (PS) i kombinované studium (KS)
 • Délka studia: 2 roky
 • Přijímací zkoušky:
  • Datum: 18. června 2024
  • Čas: 9:30 – 11:00 červená aula UJEP
  • Nejvyšší počet přijímaných do studijního programu: PS 30; KS 30

Obsah zkoušky: Písemný test vychází z rozsahu stanoveného studijním plánem a SZZ v bakalářském studijním oboru Tělesná výchova a sport na PF UJEP. Písemný test je hodnocen max. 40 body, min. počet bodů pro úspěšné splnění je 20 bodů.  Test Mgr. Sport a zdraví 2015    Test Sport a zdraví 2016

Specifika: Požadováno je doložení zdravotní způsobilosti – lékařský posudek od poskytovatele v oboru tělovýchovného lékařství (obvodní lékař nestačí), (součást přihlášky, lze také do přihlášky posudek vložit formou přílohy). Bodově zvýhodněni (+ 10 body) mohou být reprezentanti a úspěšní sportovci v nejvyšších národních i mezinárodních soutěžích, pokud společně s přihláškou dodají aktuální potvrzení od příslušné sportovní organizace. O tomto zvýhodnění rozhodne přijímací komise.

Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří úspěšně absolvovali program CŽV Sport a zdraví na CCV PF UJEP. Certifikát o absolvování programu je třeba předložit nejpozději v den zápisu do studia.

 

Navazující magisterské studium (Mgr.): Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

Bez přijímací zkoušky Pozn.: pro přijetí ke studiu je nutné úspěšně složit přijímací zkoušku, která je vypsána pro aprobační kombinace (sdružené studium).