Katedra bohemistiky

Těžiště tvůrčí a pedagogické činnosti katedry spočívá v zajišťování kvalitní výuky v bakalářských (Český jazyk a literatura) a v navazujících magisterských studijních oborech (Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ). Na pracovišti je akreditován doktorský obor Teorie vzdělávání v bohemistice, který se soustředí na rozvíjení mezioborových vztahů mezi bohemistickými a pedagogickými obory a směřuje k výuce českého jazyka a literatury jak rodilých, tak nerodilých mluvčích češtiny, žáků českých i zahraničních škol, jakož i dospělých.

Kontakty a další informace
Adresa: Králova výšina 7. 400 96 Ústí nad Labem.
Facebook: facebook.com/kboujep
Instagram: instagram.com/bohemistika.ujep
Tel. kanceláře katedry: 475283336

Informace o přijímacím řízení:

Český jazyk a literatura

Odborné zaměření členů katedry odpovídá pestré škále rozvrstvení bohemistických oborů: na katedře působí zkušení vysokoškolští pedagogové, a to lingvisté, literární vědci, didaktici jazyka a literatury, ale i slavisté. Pracovníci katedry pravidelně publikují odborné články a monografie v oblastech teorie komunikace, literární teorie a historie, lexikologie a slovotvorby, jazyka a stylu publicistiky, zvukové stránky mluvených projevů v médiích i ve škole, výuky češtiny na ZŠ a SŠ, jsou autory nebo spoluautory učebnic češtiny či metodických příruček k učebnicím.

Studovna katedry bohemistiky

Otevírací doba během výuky v zimním a letním semestru

PO 8.00–18.00
ÚT 8.00–18.00
ST 8.00–18.00
ČT 8.00–18.00
PÁ 8.00–15.00

Kontakty a další informace

Web: Studovna KBO
Facebook: Studovna KBO
Skype: studovnakbo
Tel.: 475283337
Místnost: KV-116

Z rubriky: Aktuality


Z rubriky: Z činnosti katedry