Praxe

V záložce Praxe neopakujeme informace o praxích, které jsou jasně a přehledně (pro všechny typy praxe, zvlášť pro Bc. a nMgr. studium) uvedeny na stránkách Centra pedagogických praxí (CPP), včetně toho, jak má student u konkrétní praxe postupovat. Najdete v nich pouze specifické informace a konkretizované požadavky plnění té které praxe, které na stránkách CPP nenaleznete.

Důležité pokyny k podávání žádostí o uznání praxí na KBO

Přehled a náplň praxí pro Bc. studium s celkovými počty hodin pro prezenční i kombinované studium (dvouoboru se týká poloviční dotace)
Přehled a náplň praxí pro NMgr. studium s celkovými počty hodin pro prezenční i kombinované studium (dvouoboru se týká poloviční dotace)

Bc studium:
Observační praxe
Přípravný seminář k pedagogické praxi
Klinická pedagogická praxe
Asistenstká pedagogická prosba
Reflektivní seminář k pedagogické praxi

nMgr. studium:
Přípravný seminář k pedagogické praxi
Průběžná pedagogická praxe
Souvislá pedagogická praxe na 2. stupni ZŠ (nMgr. studium)
Souvislá pedagogická praxe na SŠ (nMgr. studium, LS i ZS)
Komplexní reflektivní seminář praxe

Předmět probíhá formou standardní rozvrhované výuky. Důležitá informace pro studenty: Předmět plní i studenti, kteří si danou praxi nechávají uznat!