Disciplinární komise

Člen­ové dis­ci­plinární komise:
PhDr. Václav Jin­dráček, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Svo­bo­da, Ph.D,
doc. PhDr. Jiří Ško­da, PhD.
Mgr. Veroni­ka Podhajská
Alec Mindák
Ing. Mgr. Mar­tin Černý, MSc.

Náhrad­ní­ci:
PhDr. Šte­fan Balkó, Ph.D.
Bc. Klára Ligurská

Funkční období dis­ci­plinární komise je od 13. 10. 2018 -do 12. 10. 2020.