Disciplinární komise

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Jaroslava Jelínková, Ph.D. – předsedkyně Etické komise PF UJEP

PhDr. Ing. Martin Černý, MSc. – proděkan pro studium a akreditace, statutární zástupce děkana, odborný asistent (KPAD)

Studenti:

Bc. Dagmar Hladíková – Hud. výchova-Sbormistrovství SN14 (1. roč.)

Veronika Přibíková

Náhradníci:

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D. – proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, odborný asistent

Mgr. Lucie Zušťáková


Tito členové budou v souladu s § 31 odst. 1. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jmenováni po předchozím souhlasu AS PF UJEP pro funkční období od 1. ledna 2023 do 1. ledna 2025.

Disciplinární řád