Disciplinární komise

Členové disciplinární komise:
PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D,
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
Mgr. Veronika Podhajská
Alec Mindák
Bc. Klára Ligurská

Funkční období disciplinární komise je od 13. 10. 2018 do 12. 10. 2020.