Disciplinární komise

Členové disciplinární komise:
PhDr. Václav Jindráček, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D,
doc. PhDr. Jiří Škoda, PhD.
Mgr. Veronika Podhajská
Alec Mindák
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.

Náhradníci:
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
Bc. Klára Ligurská

Funkční období disciplinární komise je od 13. 10. 2018 -do 12. 10. 2020.