Disciplinární komise

Členové disciplinární komise:

Akademičtí pracovníci:

PhDr. Šefan Balkó, Ph.D.              Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, předseda Etické komise PF UJEP

Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.        Katedra výtvarné kultury

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.       Katedra speciální a sociální pedagogiky

 

Studenti:

PhDr. Lukáš Eichenmann               Teorie vzdělávání v bohemistice (3. roč.)

Bc. Dagmar Hladíková                    Hud. výchova-Sbormistrovství SN14 (1. roč.)

Tomáš Jarý                                        Tělesná výchova a sport (3. roč.)

 

Náhradníci:

Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.         Proděkan pro studium a pedagogické praxe

Martin Sluka                                      Anglický jazyk a literatura (2. roč.)

 

Tito členové budou v souladu s § 31 odst. 1. zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jmenováni po předchozím souhlasu AS PF UJEP pro funkční období od 1. ledna 2021 do 21. prosince 2022