Sportovní reprezentace

 

Každý student (bez ohledu na věk a formu studia), který má chuť reprezentovat a účastnit se republikových, evropských i celosvětových sportovních klání, má jedinečnou možnost zapojit se a stát se tak členem reprezentačního týmu UJEP.  Reprezentovat můžete jednorázově zejm. na akademických MČR (popř. MS) nebo v rámci univerzitních lig.  Zapojit se mohou nejen vrcholoví sportovci, ale i studenti, kteří mají sport rádi.

Garanti sportovní reprezentace UJEP

PaedDr. Marcel Žák    Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

Garanti jednotlivých sportů a univerzitních týmů

Informace ke všem sportovním aktivitám v roce 2023

odkazy
Česká asociace univerzitního sportu ČAUS
Evropská asociace univerzitního sportu EUSA
Mezinárodní federace univerzitního sportu FISU

 

Mediální partner sportovní reprezentace a VSC: