Sportovní reprezentace

Máte zájem reprezentovat UJEP na sportovním poli?

Každá univerzita a vysoká škola, se kromě vědeckých a uměleckých výstupů pyšní i úspěchy na poli sportovním. Vzájemná klání akademických institucí jsou již tradiční součástí vysokoškolského života a není tajemstvím že úspěchy sportovců nejen na akademických mistrovstvích jsou oceňovány napříč vysokou školou. Důkazem je bezpochyby každoroční oceňování sportovních výkonů rektorem UJEP. Sportovní reprezentace naší univerzity je nedílnou součástí katedry tělesné výchovy a sportu pedagogické fakulty, která je pověřena zabezpečením a organizací reprezentačních akcí.

Každý student, který má sportovní ambice k reprezentaci UJEP na republikových, evropských i celosvětových sportrovních kláních, má jedinečnou možnost zapojit se a stát se tak členem reprezentačního týmu UJEP. Učinit tak můžete registrací u garanta reprezentace UJEP kterému je nutné poskytnout také výsledky z jednotlivých sportovních akcí, včetně kopií ocenění.

Těšíme se na spolupráci, úspěšnou reprezentaci a dobrou propagaci
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Garant sportovní reprezentace UJEP

PaedDr. Marcel Žák

odkazy
Česká asociace univerzitního sportu ČAUS
Evropská asociace univerzitního sportu EUSA
Mezinárodní fererace univerzitního sportu FISUvýsledky kvalifikace ve florbale 2019 – muži