Sportovní reprezentace

 

Každý student (bez ohledu na věk a formu studia), který má chuť reprezentovat a účastnit se republikových, evropských i celosvětových sportovních klání, má jedinečnou možnost zapojit se a stát se tak členem reprezentačního týmu UJEP.  Reprezentovat můžete jednorázově zejm. na akademických MČR (popř. MS) nebo v rámci univerzitních lig.  Zapojit se mohou nejen vrcholoví sportovci, ale i studenti, kteří mají sport rádi.

Garanti sportovní reprezentace UJEP

    Mgr. Jan Kresta, Ph.D.      PaedDr. Marcel Žák

Garanti jednotlivých sportů a univerzitních týmů

Informace ke všem sportovním aktivitám v roce 2024

odkazy
Česká asociace univerzitního sportu ČAUS
Evropská asociace univerzitního sportu EUSA
Mezinárodní federace univerzitního sportu FISU
Ceny sportovní reprezentace
Mezinárodní den univerzitního sportu

Student musí mít k reprezentaci UJEP souhlas garanta sportovní reprezentace, vedoucího příslušné sportovní sekce, trenéra týmu nebo jiného zaměstnance UJEP, který je k tomuto zmocněn garantem reprezentace. Nelze reprezentovat UJEP bez jejího vědomí (tj. někoho z výše uvedených). 

Mediální partner sportovní reprezentace a VSC: