Aktuality

14. 7. 2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ DP, BP

INFORMACE k ODEVZDÁNÍ DP, BP   termín odevzdání DP,BP do 20. 8.2020 (čtvrtek) v ÚŘEDNÍCH hodinách na sekretariátu KTVS. Sledujte nepřítomnost/dovolenou na sekretariátu (viz https://www.pf.ujep.cz/cs/kontakt/martina-stankova). student donese OS...

3. 7. 2020

Informace k Příkazu děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3/2020

Vážení přátelé, upozorňuji na platnost nového příkazu děkana, kterým usilujeme o zvýšenou péči studentů o své zdraví a připravenost vykonávat sportovní výkony na vyšší úrovni zátěže. Vznik tohoto příkazu a z něho plynoucí kroky vůči studentům i prac...

18. 6. 2020

POSUDKY k BP, DP pro obhajobu v červnu 2020

  Pokud byste Vaše posudky neměli k dispozici v IS STAG do 21.6., tak OBRATEM kontaktujte sekretariát KTVS. Posudky budou uloženy v IS STAG po přihlášení v části : Moje studium/Kvalifikační práce/Doplnit údaje o kvalifikační práci/Posud...

17. 6. 2020

Harmonogram obhajob na KTVS

V příloze naleznete rozpis dílčích obhajob bakalářských a diplomových prací obhajovaných na sportovní hale KTVS.