Aktuality

14. 7. 2021

informace – ODEVZDÁNÍ DP, BP nejpozději do 20.8.2021

ODEVZDÁNÍ DP, BP termín odevzdání DP,BP do 20.8.2021 (pátek) v ÚŘEDNÍCH hodinách na sekretariátu KTVS. Sledujte nepřítomnost (dovolenou) a úřední hodiny na sekretariátu (viz https://www.pf.ujep.cz/cs/kontakt/martina-stankova).   stude...

2. 7. 2021

Účast na SZZ dne 7. července

Vážení přátelé, s účinností ode dne 1. července 2021 se ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, a mimořádné opatření ze dne 27. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN. https://www.mzcr.cz/wp-content/upl...

6. 5. 2021

Akreditace SPORT A ZDRAVÍ je získána!!!

Milí přátelé, vážení uchazeči, jsem potěšen, že se s Vámi mohu podělit o pozitivní informaci získání akreditace navazujícího magisterského programu Sport a zdraví na další období. Zachováme tak určitou kontinuitu dobíhajícího programu a hlavně udrže...

31. 3. 2021

„Podpořme podporu“ pohybovým aktivitám u dětí a jejich rodičů

Vážení studenti, obracím se na Vás v souvislosti s podporou aktivity našeho - Vašeho kolegy. V poslední době komunikuji a byl tu i na jednání Ondřej Pospíšil, který velmi úspěšně rozjel docela zajímavou kampaň videí a přes FB sdílených videosekven...

25. 2. 2021

Anketa – hodnocení kvality zabezpečení výuky ZS 2020 – výsledky

Jak víte, k zabezpečení výuky ZS 2020 proběhla anketa. Anketou bylo osloveno 436 studentů s vazbou na obory s tělesnou výchovou a sportem. K uzavření odpovědí došlo 21. 2. Anketa byla nastavena záměrně tak, aby se dotýkala obecných problémů, z tohoto d...