Aktuality

3. 7. 2020

Informace k Příkazu děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3/2020

Vážení přátelé, upozorňuji na platnost nového příkazu děkana, kterým usilujeme o zvýšenou péči studentů o své zdraví a připravenost vykonávat sportovní výkony na vyšší úrovni zátěže. Vznik tohoto příkazu a z něho plynoucí kroky vůči studentům i prac...

18. 6. 2020

POSUDKY k BP, DP pro obhajobu v červnu 2020

  Pokud byste Vaše posudky neměli k dispozici v IS STAG do 21.6., tak OBRATEM kontaktujte sekretariát KTVS. Posudky budou uloženy v IS STAG po přihlášení v části : Moje studium/Kvalifikační práce/Doplnit údaje o kvalifikační práci/Posud...

17. 6. 2020

Harmonogram obhajob na KTVS

V příloze naleznete rozpis dílčích obhajob bakalářských a diplomových prací obhajovaných na sportovní hale KTVS.

11. 6. 2020

Státní závěrečná zkouška na KTVS – část ústní

SZZ ústní část proběhne na KTVS ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020. Určena je studentům závěrečných ročníků magisterského studia (Sport a zdraví, kombinace oborů – Tv + druhý obor) a studentům závěrečných ročníků bakalářského studia s kombinacemi oborů (Tv ...