Aktuality

22. 10. 2020

V noci na Milešovku i letos!

A protože je letošní rok ve znamení “inovací“, můžete si výjimečně vybrat den, tedy spíše noc, kterou půjdete. Stačí, když to bude v týdnu od 6. do 15. listopadu. Více informací o tom, jak letošní tradiční noční pochod na Milešovku uskutečnit, dodrž...

15. 10. 2020

Aktuálně k distančnímu vzdělávání na KTVS

Vážení studenti, přijatá protipandemická opatření nás vedou k tomu, že se pokoušíme maximální množství předmětů, popř. jejich částí převést do distanční formy. U ryze praktických - pohybově dovednostních předmětů to není zcela reálné, ale tam, kde t...

9. 10. 2020

Informace studentům Tv k zajištění kontaktu se studijním oddělením

Počínaje dnem 9. 10. jsou předány kompetence paní Věry Burešové jiným pracovnicím studijního oddělení. Podle studijního programu nebo druhu řešené záležitosti je tedy možné kontaktovat níže uvedené odpovědné pracovníky: Jana Špinarová           - TV...

8. 10. 2020

Výuka předmětů psychologie na KTVS zajišťovaných KPS

nazev katedra predmet vyučující typAkceZkr způsob realizace výuky forma zakončení Úvod do psychologie 27.11. KPS 4814 Hátlová Cv Týden předem zašle materiály, ve výuce - krátký písemný test znalostí ze zaslaných materiálů.Doplňuj...

6. 10. 2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ DP, BP – říjen 2020

ODEVZDÁNÍ DP, BP nejpozději  do 30.10. 2020 v ÚŘEDNÍCH hodinách na sekretariát KTVS. Sledujte nepřítomnost na sekretariátu (viz https://www.pf.ujep.cz/cs/kontakt/martina-stankova). student donese OSOBNĚ 2x vyhotovení DP/BP. Na jednom vyhotov...

5. 10. 2020

Zimní výcvikové kurzy 2020/2021

Obecné informace a rozpis zimních výcvikových kurzů 2020/2021. Doplňující informace k jednotlivým kurzům. Na vybrané lyžařské kurzy se zapisujte pomocí on-line formuláře. Informace ke kurzu Harrachov 2.-9.1.2021 Informace ke kurzu Harrachov...