Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

Jan Kresta
 • odborný asistent
 • -
 • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Místnost: SH 219
 • Telefon: +420 475 283 217
 • E-mail:

Konzultační hodiny

Nepřítomnost

 • 3/7-21/8 2020 dovolená (své emailové dotazy zasílejte až po této době, prosím)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ve zkouškovém období LS (2.část, do 30/9/2020)

sport. hala České mládeže, kancelář 219    tel: 475283217

 • čtvrtek 8-9 h (mimo 17.-18.9.)
 • pátek 8-10 h  (mimo 17.-18.9.)

Nepřítomnost

 • 16.-18.9. 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v letním semestru (po dobu výuky)

--------------------------------------------------- 

sport. hala České mládeže, kancelář 219    tel: 475283217

 • pátek 8:45-10:45 h (mimo dny/hodiny kolidující výuky v kombi studiu, viz můj rozvrh ve Stagu) 

Hoření, kancelář č. 037 v suterénu u tělocvičny

 • úterý 9:50-10:10
 • zde nemám k dispozici klasifikační archy z minulých let a archy z předmětů, které neučím tento semestr na Hoření

hřiště ZŠ Kamenný vrch

 • středa 12:30-13:10 h
 • pouze konzultace s ohledem na praktické dovednosti fotbalu (sraz vždy v počáteční čas konzultace)

 

Nepřítomnost (kurzy, ČAH apod.)

 • 24.-30.4.
 • 11.-17.5.
 • 6.-12.6. 
 • 20.-30.6.

---------------------------------------------------