Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

Jan Kresta
 • odborný asistent; koordinátor Vysokoškolské sportovního centra na UJEP
 • -
 • Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Místnost: SH 219
 • Telefon: +420 475 283 217
 • E-mail:

Konzultační hodiny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v zimním semestru (po dobu výuky) 2023/24 

sport. hala České mládeže, kancelář 219    tel: 475283217 - 

 • středa      9.30-10.30  h  hala
 • pátek        8.30-10.30 h  hala (mimo dny/hodiny kolidující výuky v kombi studiu, viz můj rozvrh ve Stagu)
 

hřiště ZŠ Kamenný vrch

 • ne tento semestr
 • pouze konzultace s ohledem na praktické dovednosti fotbalu (sraz vždy v počáteční čas konzultace)

 

Nepřítomnost (kurzy, ČAH apod.)

 

 

UPOZORNĚNÍ k  akad. roku 2022/23

Vážení studenti, zápočty a zkoušky, které jste plnili u mě (a jsem garant předmětu) jsem k zadal do Stagu. Prosím, pokud naleznete nesrovnalosti, obratem se ozvěte -  DO DATA MOŽNÉHO ZÁPISU DLE HARMONOGRAMU (pak už to nelze). Nezapomeňte vždy uvést kód kurzu a popište problém. Pokud potřebujete kurzy spojit např. ze dvou let (plníte napodruhé) a chcete uznat požadavky z předchozího roku, tak toto je třeba napsat (oba akad. roky a jeden či oba kódy).

TOTO UPOZORNĚNÍ BYLO ODESLÁNO VŠEM MÝM STUDENTŮM STAGEM!  

Děkuji za spolupráci J. Kresta, KTVS

 

----------------------------------------------

Zkouškové období ZS 

sport. hala České mládeže, kancelář 219    tel: 475283217

hřiště ZŠ Kamenný vrch

 •  
  • Pouze konzultace s ohledem na praktické dovednosti fotbalu; zde nemám k dispozici klasifikační archy z minulých let ani PC, nemohu tedy zde zapisovat ZP do Stagu.
  • Pokud Stag technicky neumožnil vypsání vašeho termínu dostavte se v těchto termínech.

ZP termíny vypsány ve Stagu (věnujte pozornost místu konání, viz položka "kontakt" nebo "místnost". Páteční termíny jsou přednostně pro kombi studium. Pokud Stag technicky neumožnil vypsání vašeho termínu na určitý předmět, dostavte se v konzultacích. Termíny pro druhou část zk. období budou vypsány později. 

Nepřítomnost