Kontakty sportovní reprezentace

Chcete reprezentovat UJEP?

  1. Najděte si svůj sport – zda se uskutečňuje a datum pro daný rok na webu ČAUS.
  2. Kontaktujte příslušného vedoucího sekce na UJEP popř. trenéra ligového týmu UJEP (viz níže).
  3. Pokud nenajdete kontaktní osobu pro svůj sport níže, kontaktujte garanta sportovní reprezentace.

:Účastnit se může student

  • jakékoli fakulty UJEP;
  • kombi i prezenční formy studia;
  • bez omezení věku.

Garanti sportovní reprezentace UJEP     Mgr. Jan Kresta, Ph.D.     PaedDr. Marcel Žák  

PR manažer (web, sociální sítě, kalendář akcí)   Mgr. Ondřej Vacek,  E-mail: ondrej.vacek@ujep.cz


Vedoucí sportovních sekcí v roce 2024:

název sekce jméno vedoucího kontakt
atletika Mgr. Jiří Nechvátal Jiri.Nechvatal@ujep.cz
plavání Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D. Jitka.Vaneckova@ujep.cz
lyžování (alpské), golf, florbal, futsal PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Martin.Skopek@ujep.cz
lyžování (běžecké), biatlon Mgr. Martin Nosek, Ph.D. Martin.Nosek@ujep.cz
outdoorové sporty (veslování, orientační běh…) Mgr. Jan Kresta, Ph.D. Jan.Kresta@ujep.cz
volejbal, beach volejbal Mgr. Tomáš Polívka, Ph.D. Tomas.Polivka@ujep.cz
gymnastika, sportovní lezení Mgr. Lenka Černá, Ph.D. Lenka.Cerna@ujep.cz
tance, pohybové skladby PhDr. Dominika Petrů, Ph.D. Dominika.Petru@ujep.cz
házená, basketbal PaedDr. Marcel Žák Marcel.Zak@ujep.cz
šerm PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. Stefan.Balko@ujep.cz
hokej doc. Ing. Martin Novák Ph.D. martin.novak1@ujep.cz
parasport  doc. PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D. Ladislav.Blaha@ujep.cz
fotbal, nohejbal Mgr. Jan Kresta, Ph.D. Jan.Kresta@ujep.cz
úpolové sporty Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Martin.Svoboda@ujep.cz
eSporty Ing. Mgr. Pavel Beránek Pavel.Beranek@ujep.cz

Trenéři družstev UJEP v Univerzitních ligách ČAUS

liga jméno trenéra kontakt
basketbal muži PaedDr. Marcel Žák Marcel.Zak@ujep.cz
basketbal ženy Mgr. Jakub Ševcovic, MA jakub.sevcovic@ujep.cz
florbal muži Mgr. Jan Kresta, Ph.D. Jan.Kresta@ujep.cz
florbal ženy PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Martin.Skopek@ujep.cz
futsal muži PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Martin.Skopek@ujep.cz
fotbal muži Mgr. Jan Kresta, Ph.D. Jan.Kresta@ujep.cz
lední hokej doc. Ing. Martin Novák Ph.D. martin.novak1@ujep.cz
volejbal muži doc. Jana Pyšná, Ph.D. Jana.Pysna@ujep.cz
volejbal ženy Mgr. Jitka Vaněčková, Ph.D. Jitka.Vaneckova@ujep.cz