Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

Jan Janovec
  • odborný asistent (KPR PF), vedoucí (KPR PF)
  • -
  • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Místnost: Kancelář č. 208
  • Telefon: +420 475 282 155
  • E-mail:

Konzultační hodiny v LS 2023/2024

Pondělí: 14:00 - 15:50, (vždy po předchozí domluvě)
Čtvrtek: 17:30 - 18:20, online, odkaz v profilu vyučujícího ve STAGu

Na konzultace je vhodné se objednat předem. Případné konzultace v jiném čase, např. před mou sobotní výukou (viz STAG) je třeba domluvit mailem nebo telefonicky. Konzultační hodiny se mohou měnit, nejpozději však 12 hodin před daným termínem. Pokud není výslovně uvedeno, konzultační hodiny se v období akademických prázdnin nekonají. Podklady k předmětům, vizte e-learning.

Informace o vyučujícím

Odborný asistent Katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, jehož pedagogická a vědecká činnost je zaměřená především na problematiku technické výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku, případně na, s technikou související, vybrané pedagogické kvality budoucích i současných učitelů MŠ a ZŠ. Dlouhodobě se věnuje výzkumu kompetencí žáků v oblasti psychomotorických dovedností, diagnostice zručnosti žáků a dalších technických dovedností, a podpoře jejich rozvíjení. Aktuálně se zabývá tématy spjatými s otázkami identifikace a měření aspektů technické gramotnosti a kromě zmíněného se zajímá také o vztah technické a environmentální gramotnosti.

Bakalářské práce

Technická stránka sebeobslužných činností v MŠ
Využití IT v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
Činnosti s délkovou textilií v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
EVA pěna (Moosgummi) v technických činnostech v preprimárním vzdělávání
Technická zájmová činnost dětí a mládeže

Diplomové práce
Techniky a technologie v pracovním vyučování na 1. st. ZŠ
Drobný technický materiál v pracovním vyučování na 1. st. ZŠ
Digitalizace procesu tvorby plošných objektů v praktických činnostech v primárním vzdělávání
Využití IT v technických činnostech v primárním vzdělávání
Moderní licí technologie v technických činnostech v primárním vzdělávání
Vakuové lisování plastů v praktických činnostech v primárním vzdělávání
Výroba dechových hudebních nástrojů v praktických činnostech na 1. st. ZŠ
Činnosti s délkovou textilií v technických činnostech v primárním vzdělávání
Téma dle dohody

Disertační projekty
Afektivní dimenze technické gramotnosti
Pojem zručnost v technické výchově, pojetí, možnosti rozvoje a výzkumu
Téma dle dohody