Publikační činnost

Rok 2022

 1. Kolenatý, M., Kroufek, R., & Činčera, J. (2022). What Triggers Climate Action: The Impact of a Climate Change Education Program on Students’ Climate Literacy and Their Willingness to Act. Sustainability, 14(16), 10365. https://doi.org/10.3390/su141610365
 2. Činčera, J., Kroufek, R., & Bogner, F. X. (2022). The perceived effect of environmental and sustainability education on environmental literacy of Czech teenagers. Environmental Education Research. https://doi.org/10.1080/13504622.2022.2107618
 3. Svobodová, S., & Kroufek, R. (2022). Environmental Literacy of ISCED 2 Pupils in the Czech Republic and Slovakia. European Journal of Science and Mathematics Education, 10(4), 519-528. https://doi.org/10.30935/scimath/12361
 4. Jančaříková, K., Brůnová, L., Hejnová, E., Hlaváčová, L., Jančařík, A., Králík, J., Krátká, M., Krejčí, J., Kroufek, R., Matějček, T., Medová, J., Pelikánová, M., Svobodová, S., Šmídl, M., Trahorsch, P., & Vojíř, K. (2022). Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání. PF UK, Karolinum
 5. Kroufek, R., & Kuželová, K. (2022). Venkovní výuka a vztah k přírodě učitelů mateřské školy. In Fedorko, V., & Miňová, M. (eds.). Take me out. Outdoorová edukácia v predprimárnej edukácii. Prešovská univerzita v Prešově. ISBN 978-80-555-2935-6
 6. Kroufek, R., Miňová, M., Piskura, V., Sabol, M., & Fedorko, V. (eds.) (2022). Zober ma von II. Možnosti ourdoorovej edukácie v predprimárnej edukácii. Kremnica: INAK, Prešovská univerzita, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre poredškolskoú výchovu. ISBN 978-80-973854-6-0
 7. Janovec, J., & Brtnová Čepičková, I. (2022). Assessment of Science Textbooks by Primary School Teacher Trainees. In INTED2022 Proceedings (pp. 7407-7413). IATED. doi: 10.21125/inted.2022.1869.

Rok 2021

 1. Kubiatko, M., Nepras, K., Strejckova, T., & Kroufek, R. (2021). On wolves and bees: Factors influencing the nature relatedness of the pre-service teachers. Journal of Baltic Science Education, 20(2), 252-260. doi: 10.33225/jbse/21.20.252
 2. Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2021). Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu – cíle a výstupy. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.619
 3. Činčera, J., Johnson, B., Kroufek, R., Kolenatý, M., Šimonová, P., & Zálešák, J. (2021). Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. Brno: Munipress. doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-9758-2021
 4. Kroufek, R. (2021). Zahrady mateřských škol. In Cílek, V., Mačura, V. (eds.) Stromy mě znají jménem. Kniha o přírodních a léčivých zahradách. Praha: Dokořán
 5. Činčera, J., & Kroufek, R. (2021). Metodika hodnocení environmentální gramotnosti žáků. Praha: MŽP.
 6. Dlouhá, J., Kroufek, R., Neprašová, S., Jančaříková, K. (2021). Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK., MŽP.
 7. Kroufek, R. & Činčera, J. (2021). Metodický rámec pro environmentální gramotnost na školách. Souhrnná výzkumná zpráva. Praha: MŽP.
 8. Chytrý, V.., Kubiatko, M. (2021). Pupils Summative Assessments in Mathematics as Dependent on Selected Factors. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 17(8), 1-11. doi: https://doi.org/10.29333/ejmste/11112
 9. Tothova, M.., Rusek, M.., Chytrý, V. (2021) Students‘ Procedure When Solving Problem Tasks Based on the Periodic Table: An Eye-Tracking Study. Journal of Chemical Education, 98(6) 1831-1840. DOI: 10.1021/acs.jchemed.1c00167
 10. Vlčková, K.., Chytrý, V.., Lanková, B.(2021) Vnímání předmětu matematika žáky druhého stupně ZŠ v závislosti na pohlaví. Acta Mathematica Nitriensia, 7(1) 34-44. DOI: 10.17846/AMN.2021.7.1.34-44
 11. Vomáčková, H.., Chytrý, V. (2021). Primary school students‘ performance orientation – the Czech Republic research. Acta Educationis Generalis, 10(2), 77-91. DOI: https://doi.org/10.2478/atd-2021-0006
 12. Soukup, P., Trahorsch, P., Chytrý, V. (2021). Míry věcné významnosti s intervaly spolehlivosti a ukázka jejich využití v pedagogické praxy. Studia Paedagogica.
 13. Janovec, J., & Brtnová Čepičková, I. (2021). Science Picture Material through the Eyes of Primary Teacher Trainees. In INTED2021 Proceedings (pp. 3879-3882). IATED. DOI: 10.21125/inted.2021.0796.
 14. Kubiatko, M. (2021). Subject Didactics: Relevant Issues. Problems of Education in the 21st Century79(3), 340-342.
 15. Kubiatko, M., Fančovičová, J., & Prokop, P. (2021). Factual knowledge of students about plants is associated with attitudes and interest in botany. International Journal of Science Education, 43(9), 1-15. 1426-1440.
 16. Vostrý, M., Lanková B., & Pexová, A. (2021). Využití prvků komprehenzivní rehabilitace u žáků s odkladem školní docházky na rozvoj jejich motorických dovedností. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 10(1): 68-76. ISSN 2585-7363. (Erih plus
 17. Vostrý M., Fischer, S., Veteška, J., Pančocha, K., & Lanková B. (2021). Kognitivní rehabilitace seniorů. Grada. (ISBN 978-80-271-2866-2) – Monografie.
 18. Zilcher, L., Říčan, J., Lanková, B. (2021)Inkluze ve vzdělávání v kontextu filosofie výchovy. Speciální pedagogika, 31, s. 1-4.
 19. Uhrinová, M., Balážová, M., Kroufek, R., & Synaková, E. (2021). Selected Aspects of Environmental Literacy Among Pupils with Regard to the Aims of Primary Education. The New Educational Review, 66(4), doi: 10.15804/tner.2021.66.4.05
 20. Kroufek, R., Nepraš, K., Musil, J., & Filipová, L. (2021). Vliv venkovní výuky a pobytu v přírodě na fyzické a psychické zdraví žáků. EduPort, 5(2). doi: 10.21062/edp.2022.001
 21. Kroufek, R., & Činčera, J. (2021). Učení v reálném světe: zkušenosti s testováním modelu pro environmentální výchovu v přírodě. Pedagogická orientace, 31(2).
 22. Henderson, L., Kuříková, M., & Kroufek, R. (2021). Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.628
 23. Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2021). Vzdělání k udržitelné spotřebě a životnímu stylu – cíle a výstupy. Envigogika, 16(1). https://doi.org/10.14712/18023061.619
 24. Janovec, J., & Brtnová Čepičková, I. (2021). Technical Manuals Reading Strategies of Primary Teacher Trainees. EduPort, 5(1). doi: 10.21062/edp.2021.002.

Rok 2020

 1. Svatava, D.., Chytrý, V.., Blanka, M.., Marcela, Š.., Jarmila, V.., Miroslava, J. (2020) Hravá matematika 7. Praha : Taktik International, s. r. o.
 2. Hátlová, B.., Adámková Ségard, M.., Michel, P.., Chytrý, V.., Chalupová, E. (2020). The effect of psychomotor therapy on mental health in in-patient schizophrenia treatment: A randomized, double-blind intervention study. Acta Gymnica, 50(2), s. 83-88. doi: 10.5507/ag.2020.009
 3. Balkó, Š.., Simonek, J.., Balkó, I.., Heller, J.., Chytrý, V.., Balogova, K.., Gronek, P. (2020). The influence of different caffeine doses on visual and audial reaction time with different delay from its consumption. Science & Sports, 35 (6), 358-363. DOI: 10.1016/j.scispo.2019.11.004
 4. Jančaříková, K., Kroufek, R., Modrý, M., & Vojíř, K. (2020). Alienation from Nature and Its Impact on Primary and Pre-Primary Education. Pedagogika, 70(4), 509-532.
 5. Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2020). Udržitelná spotřeba a životní styl jako vzdělávací téma. Envigogika, 15(1) doi: https://doi.org/10.14712/18023061.608
 6. Kroufek, R., Janovec, J., & Šikulová, R. (2020). Budoucí učitelé mateřských škol pohledem environmentální a technické edukace. 172 p. Ústí nad Labem: UJEP.
 7. Trahorsch, P., & Kroufek, R. (2020). Environmental visualization of selected Czech regions: analysis of geography textbooks. 27th edition of the Central European Conference with subtitle (Teaching) of regional geography. 10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020-16
 8. Kroufek, R., Dvořáková, M., Pištorová, R., & Stará, J. (2020). Prvouka 3. Učebnice pro 2. ročník základní školy. Plzeň: Fraus. 68 s. ISBN 978-80-7489-573-9
 9. Křepelková, Š., Krajhanzl, J., & Kroufek, R. (2020). The influence of interaction with nature in childhood on future pro-environmental behavior. Journal of Baltic Science Education, 19(4). https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.00
 10. Činčera, J., Johnson, B., & Kroufek, R. (2020). Outdoor Environmental Education Program Leaders’ Theories of Experiential Learning. Cambridge Journal of Education, online first. DOI:10.1080/0305764X.2020.1770693
 11. Činčera, J., Johnson, B., Kroufek, R., & Šimonová, P. (2020). Values Education in Outdoor Environmental Education Programs from the Perspective of Practitioners. Sustainability, 12, 4700. https://doi.org/10.3390/su12114700
 12. Činčera, J., Johnson, B., Kroufek, R., Kolenatý, M., & Šimonová, P. (2020). Frames in Outdoor Environmental Education Programs: What We Communicate and Why We Think It Matters. Sustainability, 12, 4451. doi: 10.3390/su12114451
 13. Kroufek, R., Jáč, M., Janštová, V., Pražáková, M., & Čiháková, K. (2020). Výzkum v didaktice biologie, geologie a environmentální výchovy v České republice v letech 2008-2018. Scientia in educatione, online first. doi: 10.14712/18047106.1604
 14. Ondráček, Č., Bauer, P., Bělohoubek, J., Bílek, I., Bultas, P., Burian, T., Douša, R., Filipová, L., Joza, V., Kaplan, Z., Koutecký, D., Kroufek, R., Kubát, K., Novák, J., Nepraš, K., Prančl, J., Štech, M., Zázvorka, J., & Zdvořák, P. (2020). Ohrožené rostliny Ústeckého kraje. 223 s. Ústí nad Labem: Ústecký Kraj.
 15. Marek Šmíd, Jakub Formánek (eds.), Pastýřské listy 2000-2020, Karmelitánské nakladatelství 2020, 142 s., ISBN 978-80-7566-197-5.
 16. Činčera, J., Šimonová, P., Kroufek, R., & Johnson, B. (2020). Empowerment in outdoor environmental education: who shapes the programs? Environmental Education Research, online first. https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1814205
 17. Bayer, M.., Bustová, M.., Chytrý, V. (2020) Maturitní testy nanečisto. 2. vyd. Prostějov : Computer Media s. r. o. ISBN: 978-80-7402-379-8.
 18. Castro, H.., Kroufek, R., Říčan, J.., Chytrý, V.., Tilli, J (2020) Pedagogical Practices for Science Teaching. 1. vyd. Penedo, Portugal : Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo.
 19. Fortunato, A.., Kroufek, R.., Janhonen, S.., Ielpo, C.., Chytrý, V.., Říčan, J. (2020) Experimental Science Activity Manual. 1. vyd. Penedo, Portugal. : Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo.
 20. Chytrý, V.., Říčan, J.., Eisenmann, P.., Medová, J. (2020) Metacognitive Knowledge and Mathematical Intelligence-Two Significant Factors Influencing School Performance. Mathematics, , roč. 8, č. 6, s. Doi 10.3390/math8060969.
 21. Chytrý, V.., Říčan, J.., Tošovská, A. (2020) Analýza vybraných myšlenkových dovedností studentů učitelství prvního stupně základní školy. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 160 s. ISBN: 978-80-7561-236-6.
 22. Chytrý, V., Tošovská, A.., Hloušková, L. (2020) Square grid as a tool for planar imagination development among elementary school students. In PROJECT-BASED EDUCATION AND OTHER ACTIVATING STRATEGIES IN SCIENCE EDUCATION XVII.. Praha : Univerzita Karlova v Praze, s. 10.
 23. Chytrý, V. (2020) Kvantitativní analýza dat pro studenty doktorského studijního programu. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP. ISBN: 978-80-7561-245-8.
 24. Rusek, M.., Bílková Metelková, I.., Chytrý, V.., Žák, V. (2020) Zjišťování postojů učitelů na primárním stupni vzdělávání k  přírodovědným tématům: adaptace původní verze dotazníku DAS do českých podmínek. Scientia in educatione, roč. 10, č. 2, s. 44-61. doi: https://doi.org/10.14712/18047106.1406
 25. Zilcher, L.., Svoboda, Z.., Chytrý, V.., Růžičková, B.. Znalost postižení jako prediktor sociálního odmítnutí u učitelů. In Vzdělávání dospělých 2019 – v kontextu profesního rozvoje a sociálního kapitálu. Praha : Česká andragogická společnost, 2020, s. 8.
 26. MUSIL, Jan. Cizinec ve třídě: pohled zevnitř: metodika a průvodce pro učitele. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2019. 158 stran.
 27. Chytrý, V.; Říčan, J.; Eisenmann, P.; Medová, J. Metacognitive Knowledge and Mathematical Intelligence—Two Significant Factors Influencing School Performance. Mathematics 20208, 969.Chytrý, V.; Říčan, J.; Eisenmann, P.; Medová, J. Metacognitive Knowledge and Mathematical Intelligence—Two Significant Factors Influencing School Performance. Mathematics 20208, 969.
 28. Chytrý, V.; Medová, J.; Říčan, J.; Škoda, J. Relation between Pupils’ Mathematical Self-Efficacy and Mathematical Problem Solving in the Context of the Teachers’ Preferred Pedagogies. Sustainability 202012, 10215.
 29. Valovičová, Ľ.; Ondruška, J.; Zelenický, Ľ.; Chytrý, V.; Medová, J. Enhancing Computational Thinking through Interdisciplinary STEAM Activities Using Tablets. Mathematics 20208, 2128.
 30. Danihelová, S., Chytrý, V., Matasová B., Šefcová, M., Vyškovská, J. Janečková, M. (2020). Hravá matematika 7: geometrie. Praha, Taktik International
 31. Nepraš K., Kroufek R., Holá Z. (2020). Morfologická variabilita a rozšíření vemeníků (Platanthera L. C. M. Richard) v Českém středohoří. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 52: 1–18.
 32. Nepraš K. (2020): Inventarizace flóry a vegetace přírodní památky Babinské louky. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 52: 27–48.
 33. Nepraš K. (2020): Monitoring lokalit Phelipanche purpurea subsp. bohemica na území Českého středohoří v roce 2019. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 52: 57–66.
 34. Adámek, P. Vzdělávací obsah výuky mateřského jazyka v malotřídní primární škole. O dieťati, jazyku, literatúre: časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2020, roč. VIII, č. 2, s. 110–115. ISSN 1339-3200.
 35. Lanková, B., Zilcher, L. (2020). Related professions as a tool to develop social adaptability of people with cognitive impairment in the context of 21st century dynamic changesIn 12th annual International Conference of Education, Research and Inovation (ICERI 2020). Iated – Int Assoc Technology Education & Development. – Web of Science.
 36. Vostrý, M., Fischer, S., Žukov I., Veteška, J., Lanková B. (2020). Účinnost kombinované terapie u osob trpících Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská psychiatrie / Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 116(5), 577-583.
 37. Vostrý, M., Lanková, B., & Pexová, A. (2020). Rozvoj motorických dovedností dětí s odkladem školní docházky z pohledu pomáhajících profesí. Speciální pedagogika, 30(1-2), 63-72.
 38. Lanková, B., & Hrbáčková, P. (2020). Rozvoj motorických dovedností dětí s odkladem školní docházky z pohledu pomáhajících profesí. Speciální pedagogika, 30(3-4), 139-151.
 39. Vostrý, M., Fischer, S., & Lanková, B. (2020). The Effect of Combined Therapy on the Support and Development of Social Skills of people with Multiple Sclerosis in Senior Age. Neuroendocrinol Lett. 2020, 41(5),101-105. ISSN 2354-4716 (IF 0,750 k 2020, Q3)

Rok 2019

 1. Chytrý, V.; Říčan, J.; Medová, J. How Teacher’s Progressiveness in Using Digital Technologies Influences Levels of Pupils’ Metacognitive Knowledge in Mathematics. Mathematics 20197, 1245. [IF2018 = 1.105]
 2. Činčera, J., Kroufek, R., Marková, K., Křepelková, Š., & Šimonová, P. (2019). The GLOBE program: what factors influence students’ and teachers’ satisfaction with science education. Research in Science & Technological Education, online first doi: 10.1080/02635143.2019.1687441 [IF2018 = 0.875]
 3. Šimonová, P., Činčera, J., Kroufek, R., Křepelková, Š., & Hadjichambis, A. (2019). Active Citizens: Evaluation of a Community-Based Education Program. Sustainability, 11(3). doi: 10.3390/su11030663 [IF2018 = 2.592]
 4. Činčera, J., Valešová, B., Křepelková, Š., Šimonová, P., & Kroufek, R. (2019). Place-based education from three perspectives. Environmental Education Research, online first doi: 10.1080/13504622.2019.1651826 [IF2018 = 2.255]
 5. Křepelková, Š., Činčera, J., & Kroufek, R. (2019). Becoming a Global Citizen through Participation in the Global Storylines Program. Sustainability. 11(15). doi: 10.3390/su11154162 [IF2018 = 2.592]
 6. Rusek, M., Chytrý, V., & Honskusová, L. (2019). The Effect of Lower-secondary Chemistry Education: Students‘ Understanding of the Nature of Chemistry and their Attitudes. Journal of Baltic Science Education, 18(2), 286-299. doi:https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.286 [IF2018 = 1.024]
 7. Chytrý, V., Říčan, J., Živná, D. Matematická výkonnost a metakognice žáků základních škol běžných, základních škol Montessori a žáků vyučovaných podle Hejného metody. Studia paedadogica, 2019, roč. 24, č. 1, s. 1-28.
 8. Trahorsch, P., Bláha, J.D., Chytrý, V. Comparative Analysis of the Quality of Visuals in Geography Textbooks for ISCED 1 and ISCED 2 Levels of Education. Review of International Geographical Education Online, 2019, roč. 9, č. 2, s. 264-283.
 9. Nosek M, Balko S, Adamec J, Partlova D, Chytry V. Changes of Cardiac Biomarkers in Ultramarathon Runners. Physical Activity Review 2019; 7: 89-95. doi: 10.16926/par.2019.07.11
 10. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J., Nováková, A. Moderní přístupy pedagogického výzkumu a analýzy dat. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, 2019.
 11. Chytrý, V., Trahorsch, P., Nováková, A., Pavlátová, V. Vybrané kapitoly ze statistické analýzy empirických dat. Ústí nad labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019.
 12. Chytrý, V., Hlaváčková, A. Vliv využití programu GeoGebra na rozvoj rovinné a prostorové představivosti žáků 5. tříd ZŠ. Acta Mathematica Nitriensia, 2019, roč. 5, č. 1, s. 1-7.
 13. Chytrý, V., Trahorsch, P., Nováková, A., Pavlátová, V. Vybrané kapitoly ze statistické analýzy empirických dat. Ústí nad labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019.
 14. Trahorsch, P. & Bláha, J. D. Visual representation of the curriculum in geography textbooks: the structure of visuals in educational medium analysis. IARTEM e-Journal, 2019 (v tisku).
 15. Trahorsch, P. Bláha, J. D. & Kučerová, S. R. The usability of economic maps for students of various age groups: an example for a discussion of a multi-stage concept of teaching aids. International Research in Geographical and Environmental Education, 2019 (v tisku).
 16. Šindelářová, J. Sonda do biblické frazeologie v Ústeckém kraji ČR. In Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV. Ružomberok 2019. ISBN 978-80-561-0654-9. EAN 9788056106549, s. 175–195.
 17. Říčan, J., Chytrý, V., Jindráček, V., Kroufek, R., Janovec, J., & Schreil, Z. (2019). Metodické provázení oborovými didaktikami. Most: Hněvín. 310 s.
 18. Stará, J., Kroufek, R., Pištorová, R., & Dvořáková, M. (2019). Prvouka 2. Učebnice pro 2. ročník základní školy. Plzeň: Fraus. 72 s. ISBN 978-80-7489-459-6
 19. Nepraš, K. (2019): Vegetace přírodní rezervace Sluneční stráň v Českém středohoří. – Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 51, 29–40.
 20. MUSIL, JanCizinec ve třídě: pohled zevnitř: metodika a průvodce pro učitele. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2019. 158 stran.
 21. Šindelářová, J. Adámek, P. Sonda do biblické frazeologie a frazeologické kompetence pedagogů na 1. a 2. stupni ZŠ v různých krajích ČR. Didaktické studie. Frazeologie v teorii a praxi jazykového vyučování. Roč. 11, č. 2, 2019. Praha: PedF UK 2019, ISSN 1804-1221. MK ČR E 19169, s. 27–48. (výstup v rámci SGS projektu s názvem Vnímání biblické frazeologie v ČR)
 22. Adámek, PDětská percepce vyučovacího předmětu český jazyk na prvním stupni základní školy. In: Varia. XXVIII. Zborník plných príspevkov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 20. 11.–22. 11. 2019). Ed. J. Nemčeková – P. Petráš. Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. s. 6–9. ISBN 978-80-558-1632-6.
 23. Zilcher, L., Lanková, B., Vostrý (2019) Vliv didaktických kompetencí učitele na postoje žáků vůči lidem s postižením, Online Journal of Primary and Preschool Education, 3(1), s. 37-45, ISSN 2533-7106, DOI: 10.21062/ujep/330.2019/a/2533-7106/OJPPE/2019/3/37 – ERIH PLUS
 24. Zilcher, L, Chytrý, V.Lanková, B., (2019) Pedagogická reflexe zahraničních modelů vzdělávání. Online Journal of Primary and Preschool Education, 3(1), s. 46-53, ISSN 2533-7106, DOI: 10.21062/ujep/331.2019/a/2533-7106/OJPPE/2019/3/46 – ERIH PLU
 25. Zilcher, L., Lanková, B. (2019) Vzdělávací systém ve Finsku a Velké Británii očima pedagogických pracovníků – projektový výstup
 26. Svoboda, Z., Zilcher, L., Němec, Z., Felcmanová, L., Smolík, A., Vostrý, M., Lanková, B. (2019). Koordinátor inkluze ve škole. Ústí nad Labem: UJEP, 180 s ISBN 978-80-7561-199-4. – Monografie
 27. Říčan, J., Lanková, B. (2019). Dalton plan pupils progress in reading comprehension and metacognitive monitoring: longitudial study. In 12th annual International Conference of Education, Research and Inovation (ICERI 2019). Iated – Int Assoc Technology Education & Development. – Web of Science

Rok 2018

 1. Winklerova, K., Cincera, J., Krepelkova, S., & Kroufek, R. (2018). The GLOBE program: Long-term memories of program-relevant experience. The Journal of Environmental Education, 49(5), 400-410. doi: 10.1080/00958964.2018.146677
 2. Grúňová, M., Sané, M., Činčera, J. Kroufek, R. & Hejcmanová, P. (2018). Reliability of the new environmental paradigm for analysing the environmental attitudes of Senegalese pupils in the context of conservation education projects. Environmental Education Research, Published online: 22. 1. 2018 doi:  10.1080/13504622.2018.1428942
 3. Kroufek, R., Chytrý, V., & Uhrinová, M. (2018). The Effect of the Type of the Finished High School on the Nature Relatedness of Pre-service Primary teachers. The New Educational Review, 54(4), 231-243. doi: 10.15804/tner.2018.54.4.19
 4. Svobodová, S., & Kroufek, R. (2018). Možnosti využití škály MSELS pro testování environmentální gramotnosti na základních školách v České republice. Scientia in educatione, 9(2). https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1210
 5. Pavlátová, V. & Kroufek, R. (2018). Pohled učitelů na obtížnost vybraných environmentálních pojmů v učebnicích pro základní školy. Scientia in educatione, 9(2): https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1012
 6. Kroufek, R., & Nepraš, K. (2018). Církvická arela Silene nemoralis Waldst. et Kid. v Českém středohoří. Severočes. Přír., 50, 35-42.
 7. Nepraš, K., Kroufek, R., & Vlačiha, V. (2018). Orchideje Českého středohoří. ČSOP Laurensia, 206 p. ISBN 978-80-270-4914-1
 8. NOVÁKOVÁ, A., V. CHYTRÝ a J. ŘÍČAN. Vědecké myšlení a metakognitivní monitorování studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy. Scientia in educatione, 2018, roč. 9, č. 1, s. 66-80. ISSN 1804-7106
 9. CHYTRÝ, V., A. NOVÁKOVÁ, J. ŘÍČAN a I. ŠIMONOVÁ. Comparative Analysis of Online and Printed Form of Testing in Scientific Reasoning and Metacognitive Monitoring. In: ISET 2018. Osaka, Japonsko: IEEE Computer Society, 2018, s. 13-17.
 10. CHYTRÝ, V., R. KROUFEK a A. Nováková. PROJECT-BASED EDUCATION FROM PRIMARY TEACHERS‘ POINT OF VIEW. 2018, p. 91-100. 15th Conference on Project-based Education in Science Education. Karlova univerzita.
 11. Chytrý, V., Nováková, A., Říčan, J., Šimonová, I. Comparative Analysis of Online and Printed Form of Testing in Scientific Reasoning and Metacognitive Monitoring. In ISET 2018. Osaka, Japonsko : IEEE Computer Society, 2018, s. 5.
 12. Marie, B., Chytrý, V., Magdaléna, F., Irena, Š., Eva, V., Jovanka, R. Matematika – učebnice pro 5. ročník ZŠ. 2. vyd. Praha : TAKTIK, 2018. ISBN: 978-80-7563-154-1.
 13. Janáčková, B. Rozvoj předčtenářské gramotnosti prostřednictvím obrazové knihy. In Prostor pro primární a preprimární pedagogy: Sborník příspěvků z konference konané v Liberci 18. a 19. 10. 2018. ISBN 978-80-7494-463-5.
 14. Říčan. J., Lanková, B., Nováková, A., & Zilcher, L. (2018). Komparace úrovně čtenářské gramotnosti a metakognitivního monitorování mezi žáky běžných základních škol a žáky základních škol implementujících prvky Daltonského plánu. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání2(1), 63-83. ISSN 2533-7882. –

Rok 2017

 1. Balkó, Š., Wąsik, J., Chytrý, V., Dunajová, K., Škopek, M. Influence of different background music volumes and mobile phone communication on the reaction time of sports active students. Journal of Physical Education and Sport, 2017, roč. 17, č. 3, s. 1125-1129.
 2. Činčera, J., Kroufek, R., Šimonová, P., Broukalová, L., Broukal, V., Skalík, J. Eco-School in kindergartens: the effects, interpretation, and implementation of a pilot program. Environmental Education Research, 2017, roč. 23, č. 7, s. 919-936.
 3. Dolejš, M., Hátle, J., Jelen, J., Kučerová, S.R., Šobr, M., Trahorsch, P., Vejrostová, L. Testy 19. ročníku Zeměpisné olympiády 2016/2017. 1. vyd. Praha : Česká geografická společnost, 2017. 339 s. Neuveden.
  ISBN: 978-80-905642-8-2.
 4. Hátlová, B., Fleischmann, O., Chytrý, V. Osobnost a aktivní životní styl seniorů ve věku 65-75 let.. Psychologie a její kontexty, 2017, roč. 8, č. 1, s. 41-53.
 5. Chytrý, V., Kroufek, R., Polák, J. Analýza žákovských postojů k matematice na 1. stupni ZŠ. Acta Mathematica Nitriensia, 2017, roč. 3, č. 2, s. 15-23.
 6. Chytrý, V., Nováková, A. A comparison of the differences in success rate in mathematical didactic test between pupils with dyslexia and pupils without dyslexia. In Chova, G., Martínez, L., Torres, C. ICERI2017 Proceedings. Seville (SPAIN) : IATED Academy, 2017, s. 8.
 7. Chytrý, V., Kroufek, R. Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě. Scientia in educatione, 2017, roč. 8, č. 1, s. 2-17.
 8. Chytrý, V. Sebehodnocení žáka ve vztahu k testování logického myšlení. In Tendencie v dimeziách predprimárného a primárného vzdelávania. 2017, s. 10.
 9. Rusek, M., Stárková, D., Chytrý, V., Bílek, M. Adoption of ICT Innovations by Secondary School Teachers and Pre-Service Teachers Within Chemistry Education. Journal of Baltic Science Education, 2017, roč. 16, č. 4, s. 510-523.
 10. Rusek, M., Čábelová, S., Chytrý, V. Effectiveness of Excursion to Water Treatment Plant in Prague Podolí. In Karwasz.G. Entertainment-education in science education. Kraków : Pedagogical University of Cracow, 2017, s. 68-82.
 11. Şendil, C., Çelik, C., Kroufek, R. Theses Written About Environmental Education: Turkey – The Czech Republic Comparison. International Electronic Journal of Environmental Education, 2017, roč. 7, č. 2, s. 94-104.
 12. Šindelářová, J. Frazeologická kompetence pedagogů v české primární škole (mezigenerační výzkum). Didaktické studie, 2017, roč. 9, č. 2, s. 117-133.
 13. Šindelářová, J. Frazeologija biblejskogo proischožděnija v sovremennych russkich sredstvach massovoj informacii. In Slavjanskaja frazeologija v sovremennych SMI. Griefswald, Německo : Institu fur Slawistik, Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald, 2017, s. 147-149.
 14. Trahorsch, P., Bláha, J.D. Geografická dimenze a využití Postcrossingu ve výuce na středních školách. Geografické rozhledy, 2017, roč. 26, č. 4, s. 12-13.
 15. Říčan, J.., Chytrý, V.. The level of metacognitive monitoring with learners at higher elementary grade in processing informational texts in the subject of science depending on the type of educational curriculum. EduPort, 2020, roč. 4, č. 1, s. 11-24.

 

Rok 2016

 1. Hátlová, B., Fleischmann, O., Chytrý, V. Životní spokojenost seniorů starších 65 a 75 let.. In sborník příspěvků 3. Gerontologecké mezioborové konference. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 7.
 2. Chytrý, V. Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání. Ústí nad Labem : Vlastimil Chytrý, 06.10.2016 – 07.10.2016.
 3. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J., Zilcher, L. Stability of Logical Thinking Among Pupils at Elementary Schools. In Proceedings of INTED2016 Conference. Valencia : IATED, 2016, s. 8.
 4. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J., Brtnová-Čepičková, I. The influence of methods used in school lessons on the level of pupil´s logical thinking. In Proceedings of INTCESS2016 3rd. Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2016, s. 9.
 5. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J., Brtnová-Čepičková, I. The Influence of Parents‘ Education on the Pupils‘ Relationship to School and Motivation for Learning. In ICERI 2016 Proceedings. Seville : IATED, 2016, s. 5.
 6. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J., Zilcher, L. Degree of Pupils‘ Certainty in Solving Tasks Focused on Basic Logical Connections. In ICERI 2016 Proceedings. Seville : IATED, 2016, s. 6.
 7. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J., Brtnová-Čepičková, I. THE INFLUENCE OF METHODICS USED IN SCHOOL LESSONS ON THE LEVEL OF PUPIL´S LOGICAL THINKING. 2016, roč. 4, č. 2, s. 23-31.
 8. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J., Říčan, J. Fundamental Differences in Reasoning Among Students of Lower and Higher Secondary Schools. In Proceedings of INTED2016 Conference. Valencia : IATED, 2016, s. 8.
 9. Chytrý, V., Kroufek, R., Kežovská, M. E-Learning From Point Of View of Student of Elementary School Teaching. In Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning ECEL 2016. Praha : Univerzita Karlova, 2016, s. 6.
 10. Chytrý, V., Kroufek, R. Rozvoj prostorové představivosti žáků prvního stupně základní školy formou manipulace. Media4u Magazín, 2016, roč. 13, č. 1, s. 19-22.
 11. Chytrý, V., Janovec, J. Ústí and Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2016.
  ISBN: 978-80-7561-024-9.
 12. Janovec, J., Knieová, V., Kroufek, R., Chytrý, V. Affective Dimension of Technological Literacy. In ICERI2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016, s. 7.
 13. Janovec, J., Brtnová-Čepičková, I., Kroufek, R., Chytrý, V. Inquiry Based Science Education – Selected Factor Analysis. In ICERI2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016, s. 7.
 14. Janovec, J., Kroufek, R., Chytrý, V., Dolejšová, J. Qualitative View on Environmental and Technological Literacy of Pre-service Primary Teachers. In INTED2016 Proceedings. Seville : IATED, 2016, s. 7.
 15. Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J., Brtnová-Čepičková, I. The Use of New Ecological Paradigm Scale among Pre-service Primary Teachers: Limits and Possibilities. 2016,
 16. Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J., Brtnová-Čepičková, I. The Use of New Ecological Paradigm Scale among Pre-service Primary Teachers: Limits and Possibilities. In Proceedings of INTCESS2016 3rd. Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2016, s. 7.
 17. Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J., Šmídková, P. The comparison of environmental attitudes between Czech and Australian pupils of secondary school. In ICERI 2016 Proceedings. Seville : IATED, 2016, s. 6.
 18. Kroufek, R., Janovec, J., Chytrý, V., Simonová, V. Environmental Attitudes of Preschool Children and their Parents. In Proceedings of INTED2016 Conference. Valencia : IATED, 2016, s. 5.
 19. Kroufek, R. Environmentální výzkumná témata v závěrečných pracích studentů Učitelství pro mateřské školy na PF UJEP – trendy, překážky, výsledky. In Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2016, s. 6.
 20. Kroufek, R., Chytrý, V., Janovec, J., Brtnová-Čepičková, I. Effect of leisure activities on responsible environmental behavior of pupils of primary school. In ICERI 2016 Proceedings. Seville : IATED, 2016, s. 6.
 21. Malinová, D. Use of Geometry in Support of Development of Children´s Creativity. In Creativity as Part of Giftedness. Praha : Národní institut por další vzdělávání, 2016, s. 9.
 22. Pešat, P., Knobloch, P., Vaněk, V. E-skills žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na lehké mentální postižení. In Psychologica XLV (2016). Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 8.
 23. Pešat, P., Lopúchová, J., Langer, J., Slánská, D. Digitální dovednosti studentů speciální pedagogiky. In DIDINFO 2016, Sborník 22. ročníka národnej konferencie s medzinárodnou účasťou.. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016, s. 7.
 24. Pešat, P., Lopúchová, J., Langer, J., Slánská, D. E-Skills of Prospective Teachers. In Educating the Best Teachers: a Challenge for Teacher Education. Proceedings of the 41st Annual ATEE Conference, 22–24 August 2016, Eindhoven, the Netherlands.. Brussels : Association for Teacher Education in Europe, 2016, s. 8.
 25. Říčan, J., Kroufek, R., Chytrý, V., Kežovská, M. The implemention of inclusive education and its didactic aspects in the Czech Republic. In Transformations in cultural, social and educational aktivity. Challenges towards contemporary Europe. Poland : Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2016, s. 135-156.
 26. Říčan, J., Chytrý, V. Metakognice a metakognitivní strategie jako teoretické a výzkumné konstrukty a jejich uplatnění v moderní pedagogické praxi. 1. vyd. Most: Hněvín : Pedagogická fakulta UJEP, 2016. 310 s. Neuveden. ISBN: 978-80-86654-39-3.
 27. Svobodová, S., Kroufek, R. Environmentální gramotnost žáků 2. stupně v Žatci – výzkumná sonda. Envigogika, 2016, roč. 11, č. 2, s. 1-14.
 28. Šindelářová, J. Sravnenija kak frazeologičeskaja kompetentcija studentov pedagogičeskogo profilja načaljnogo etapa obučenija (rezuljtaty issledovanija). In Ustojčivyje sravnenija v sisteme frazeologii. Greifswald – Sankt-Peterburg : Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Slawistik, 2016, s. 266-271.
 29. Šindelářová, J. Problematika vzdělávání žáků-cizinců v české primární škole. Nová čeština doma a ve světě, 2016, roč. 6, č. 1, s. 118-132.
 30. Šindelářová, J. Problematika vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem v českém základním školství. Didaktické studie, 2016, roč. 8, č. 2, s. 84-92.
 31. Zilcher, L., Chytrý, V., Kežovská, M. Inclusive education in the view of the Czech Republic principals. In Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges towards contemporary Europe. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016, s. 189-211.

 

Rok 2015

 1. Brtnová-Čepičková, I., Hejnová, E., Janovec, J., Malinová, D., Měsíček, L., Mravcová, K., Hášová, M., Kaucká, M. Moderní přístupy v přírodovědném a technickém vzdělávání. 1. vyd. Ústí Nad Labem : UJEP, 2015.
 2. Círus, L. Úloha informační gramotnosti pro 21. století. 1. vyd. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2015. 110 s. neuveden.
  ISBN: 978-80-7414-908-5.
 3. Círus, L., Círus, A. ISSUE OF DEBT IN INFORMATION AND ICT LITERACY. In Current Trends in Educational Science and Practice (Nitra, 2015). Nitra : UKF Nitra, 2015, s. 6-14.
 4. Círus, L., Melichar, J. Konvergentní a divergentní myšlení ve výuce matematiky na 1. stupni základní školy. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2015, roč. 14, č. 2, s. 57-61.
 5. Círus, L., Živná, D. Mathematical talent. In Mathematica V. Catholic University in Ružomberok : VERBUM – Catholic University in Ružomberok Press, 2015, s. 115-119.
 6. Chytrý, V., Bubeníková, A., Skočdopolová, L., Görischová, M. Rozvoj rovinné představivosti žáků prvního stupně pomocí hry Blokus. In MMK 2015 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, s. 5.
 7. Chytrý, V. Logika, hry a myšlení. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 160 s. neuveden.
  ISBN: 978-80-7414-909-2.
 8. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J. Individual’s logical thinking and its development through games at elementary school. In The Teaching Profession. New Challenges – New Identities?. Wien : Lit Verlag GmbH & Co., 2015, s. 39-48.
 9. Chytrý, V., Kroufek, R., Janovec, J. Hra NIM jako nástroj pro výuku specifických oblasti matematiky a programování. Acta Mathematica Nitriensia, 2015, roč. 2, č. 1, s. 74-82.
 10. Chytrý, V., Kroufek, R., Říčan, J. Perception of the Importance of Basic Logical Connections Among Primary School Pupils. In Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville : IATED, 2015, s. 8.
 11. Chytrý, V., Kroufek, R., Zilcher, L. The Abstraction Ability of and Individual as the Primary Factors Influencing the Ability to Understand the Basic Logical Connections. In Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville : IATED, 2015, s. 8.
 12. Chytrý, V., Říčan, J., Zilcher, L. Statistické vyhodnocení vlivu pohlaví na schopnost žáků řešit úlohy spojené s usuzováním. Forum Statisticum Slovacum, 2015, roč. 11, č. 1/2015, s. 37-42.
 13. Janovec, J., Kroufek, R., Chytrý, V., Jíšová, J., Moravová, B. Qualitative Analysis of the Connection between Environmental and Technological Literacy among Pre-service Primary Teachers. In Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville : IATED, 2015, s. 7.
 14. Kroufek, R., Janovec, J., Chytrý, V. The Connection between Technological and Environmental Literacy. In Proceedings of International virtual conference on green jobs and work related competences in chemical engineering V-STRENGTH. Maribor : INITUT, Institute of Information Technology Ltd, 2015, s. 10.
 15. Kroufek, R., Janovec, J., Chytrý, V. Pre-service primary teachers and their attitudes towards nature. In The Teaching Profession. New Challenges – New Identities?. Wien : Lit Verlag GmbH & Co., 2015, s. 129-136.
 16. Kroufek, R., Chytrý, V. The Nature Relatedness of the Undergraduate Students in the Czech Republic. In Proceedings of ICERI2015 Conference. Seville : IATED, 2015, s. 5.
 17. Kroufek, R., Çelik, C., Can, Ş. The comparison of environmental literacy of Czech and Turkish pre-service primary teachers using ELSA scale. In The Turkish Online Journal of Educational Technology. Sakarya : Sakarya University, 2015, s. 4.
 18. Kroufek, R., Çelik, C., Can, Ş. The comparıson of envıronmental lıteracy of Czech and Turkısh pre-servıce prımary teachers usıng elsa scale. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2015, roč. 2015, č. 8, s. 557-560.
 19. Kubátová, D., Horklová, H., Pavelková, M., Valtová, Stimulační program k rozvoji tělesné zdatnosti a motorických dovedností v multikulturní edukaci. In Andragogické a multikulturní kompetence v edukační, zdravotní a sociální práci pomáhajících profesí.. Praha : Hnutí R, 2015, s. 7.
 20. Litavský, M., Malinová, D. Práce s nadaným žákem. 1. vyd. Ústí nad Labem : UJEP, 2015.
 21. Machová, J., Kubátová, D., Svoboda, Z., Wedlichová, I., Hamanová, H., Mrázová, E., Kabíček, P. Výchova ke zdraví. 2. vyd. Praha : Grada, 2015. 312 s. neuveden.
  ISBN: 978-80-247-5351-5.
 22. Malinová, D., Melichar, J. Diferenciace v primárním a preprimárním vzdělávání a rozvoj matematického myšlení. 1. vyd. Ústí nad Labem : UJEP, 2015.
 23. Pešat, P., Andrzejewska-Cioch, A., Bojanowska, E., Cywiński, Ł., Czekaj, K., Frączek, P., Kamiński, T., Kanios, A., Kawińska, M., Kleszcz-Ciupka, E., Komorska, M., Koral, J., Krasiejko, I., Kruk, M., Mirewska, E., Misiąg, M., Myszczyszyn, I., Ornacka, K., Pawłowska, A., Przesławski, T., Szluz, B., Tuziak, B., Urbańska, M., Walawender, P., Witek, B., Wojaczek, K., Zeller, L., Żukiewicz, A., Żuraw, K. Interdisciplinary Approach in Social Problem Solving. 1. vyd. Ústí nad Labem : J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, 2015. 249 s. 1.
  ISBN: 978-80-7414-987-0.
 24. Pešat, P. Digital Technology in Social Problem Solving. In Interdisciplinary Approach in Social Problem Solving. Ústí nad Labem : J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem, 2015, s. 183-192.
 25. Pešat, P. e-Skills for Jobs ve vzdělávání na Univerzitě J. E. Purkyně.. In DIDINFO 2015, Sborník 21. ročníka národnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015, s. 7.
 26. Pešat, P. Dítě s ADHD a digitální technologie. In Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD. 2015 : Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 81-93.
 27. Pešat, P., Lopúchová, J. e-Skills studentů speciální pedagogiky. In Multidimenzionalita – východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky. Bratislava : Iris, 2015, s. 17.
 28. Pešat, P. Rizika kyberprostoru a jejich vztah k sociální práci. ACC Journal, 2015, roč. 21, č. 3, s. 57-70.
 29. Pešatová, I., Pešat, P., Michalová, Z., Chytrý, V. Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD.. 1. vyd. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 239 s. 1.
  ISBN: 978-80-7414-934-4.
 30. Říčan, J., Chytrý, V., Zilcher, L. Inovativní přístupy ve zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: validizace nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení. Lifelong learning – Celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5, č. 2, s. 54-78.
 31. Svoboda, Z., Říčan, J., Zilcher, L., Valášková, M. Metodika tvorby strategického plánu školy pro vytváření inkluzivního prostředí. 1. vyd. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2015. 89 s. Neuveden.
  ISBN: 978-80-7414-958-0.
 32. Šindelářová, J. Úroveň žáků-cizinců ve slohové výuce. Didaktické studie, 2015, roč. 7, č. 2, s. 107-115.
 33. Šindelářová, J. Jak začleňovat žáky-cizince do českých základních škol?. Školní poradenství v praxi, 2015, roč. 2, č. 4/2015, s. 13-16.
 34. Šindelářová, J., Baláková, D. Mežjazykovoe i mežkululjturnoe sootvetstvie russkim bibleizmam v češskoj i slovackoj studěnčeskoj auditorii (rezuljtaty issledovanija). In Russkij jazyk i literatura v prostranstve mirovoj kuljtury. Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, 2015, s. 30-35.
 35. Šindelářová, J. Místo onomastiky ve výuce na základní škole. In Moudří milují pověsti. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2015, s. 175-188.
 36. Šindelářová, J. Prostředí školy jako místo střetu kultur. Didaktické studie, 2015, roč. 7, č. 1, s. 108-109.
 37. Šindelářová, J., Procházková, Z. European Educators’ Prfficiency in Search of Common Intercultural Dialogue. In Current Trends in Educational Science and Practice 8. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, s. 48-56.
 38. Vomáčková, H., Říčan, J., Šlégl, J., Chytrý, V., Zilcher, L. Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty. Brno : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 240 s. 1. ISBN: 978-80-7414-933-7.

 

Rok 2014

 1. Heřmanová, V., Wedlichová, I., Škoda, J., Brtnová-Čepičková, I., Doulík, P., Kubátová, D., Janovec, J. Badatelské činnosti pro děti v počátečním vzdělávání ve věkovém rozmezí od 3 do 11 let. 1. vyd. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2014. 400 s. neuveden.
  ISBN: 978-80-7414-758-6.
 2. Hořejší, J. Dítě v předškolním věku a vliv týmové pedagogické spolupráce na jeho rozvoj. In Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech. Ústí nad Labem : PF UJEP, 2014, s. 6.
 3. Hořejší, J. Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech. In Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech. Praha : Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 9.
 4. Chytrý, V., Říčan, J., Zilcher, L. Metody využívání her v matematice. In MMK 2014. Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, s. 9.
 5. Chytrý, V., Říčan, J., Pešout, O. Preference metakognitivních strategií na pozadí úkolových situací v matematice u žáků druhého stupně ZŠ. 1. vyd. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, 2014. 145 s. Neuveden.
  ISBN: 978-80-7414-796-8.
 6. Kroufek, R. Pre-service Primary Teachers‘ Misconceptions about the Greenhouse Effect. In Proceedings of ICERI2014 Conference. Seville : IATED, 2014, s. 6.
 7. Kroufek, R. Výzkumný nástroj pro měření environmentální gramotnosti studentů učitelství 1. stupně ZŠ. Trendy v didaktice biologie, Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 02.10.2014 – 03.10.2014.
 8. Kroufek, R., Látová, M. The environmental literacy of pre-service teachers of primary school in the Czech Republic. In Proceedings of ICERI2014 Conference. Seville : IATED, 2014, s. 7.
 9. Malinová, D. Žáci s matematickým nadáním v primárním vzdělávání. In Matematické uvažovanie detí. Ružomberok : VERBUM, 2014, s. 42-64.
 10. Malinová, D. Mimořádně nadaný žák v primárním matematickém vzdělávání. Olomouc : 2014.
 11. Meier, M., Pešat, P. Podpora využívání prostředků ICT při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [CD].. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s. 5.
 12. Melichar, J. Entropy in the Education of Mathematics at Elementary Schools. In Current Trends in Educational Science and Practice 7. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 82-83.
 13. Pešat, P., Meier, M. Prostředky informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In DIDINFO 2014, Sborník 20. ročníka národnej konferencie s medzinárodnou účasťou.. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014, s. 8.
 14. Pešat, P., Gybas, V. ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Psychologica XLII (2014). Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 8.
 15. Pešat, P., Meier, M. Současné trendy využití ICT ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu. Sborník XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 11.–12. března 2014, Olomouc.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 9.
 16. Pešat, P. Technologie ve vzdělávání žáků se specifickými potřebami. In Sborník konference INSPO 2014 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. 15. března 2014, Kongresové centrum Praha.. Praha : Sdružení BMI, 2014, s. 9.
 17. Procházková, Z., Šindelářová, J. Foreign Language as a Means of Intercultural Communication in Czech Primary Education. 1. vyd. Greifswald, Německo : Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2014. 158 s. monografie.
  ISBN: 978-3-86006-423-8.
 18. Šikulová, R. Inovativní impulsy v primárním vzdělávání a ve vyučování orientovaném na žáka.. In Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Liberec : Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 2014, s. 13.
 19. Šikulová, R., Wedlichová, I., Janovec, J. Teachr’s Concept of Teaching Process and their Concept of a Successful Pupils as the determinant of Classroom Management. In Technical Creativity in Schools Curriculum with the from of Project Learning. Portorož : Somaru, d.o.o, 2014, s. 8.
 20. Šindelářová, J., Procházková, Z. Current Situation of Language and Intercultural Education in Czech Primary Classes. In Current Trends in Educational Science and Practice 7. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 94-115.
 21. Šindelářová, J. Zvyšování jazykové kompetence budoucích učitelů v předškolním a primárním vzdělávání. In História, súčasnost´ a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita, 2014, s. 8.
 22. Šindelářová, J., Drtinová, H. Mediální výchova a její výuka na českých základních školách. Didaktické studie, 2014, roč. 6, č. 2, s. 93-106.
 23. Zilcher, L., Chytrý, V., Říčan, J. Model fungování rodiny a jeho aplikace v ústavech výchovné péče. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktotrandy a maldé vědecké pracovníky. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014, s. 8