Studium

Učitelství pro MŠ

Studijní program: Specializace v pedagogice
Typ studijního programu: bakalářský
Typ studijního oboru: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Typ studijního programu: magisterský
Typ studijního oboru: magisterský
Standardní doba studia: 5 let
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika – dobíhající

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Typ studijního programu: magisterský
Typ studijního oboru: magisterský
Standardní doba studia: 5 let
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika

Studijní program: Speciální pedagogika
Typ studijního programu: magisterský
Typ studijního oboru: magisterský
Standardní doba studia: 5 let
Forma studia: prezenční a kombinovaná

Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Studijní program: Specializace v pedagogice
Typ studijního programu: Doktorský
Typ studijního oboru: Doktorský
Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční a kombinovaná