Postup zadání kvalifikační práce

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ PODKLADŮ K ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE NA PF

Student si po dohodě s vyučujícím příslušné katedry (vedoucím své práce) zvolí téma, prokonzultuje zásady práce a odbornou literaturu a vytvoří elektronický podklad. Schválení tohoto podkladu je rozhodující pro získání definitivního zadání bakalářské nebo diplomové práce.

Postup pro zadání podkladu:

1) Student se pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásí do IS STAG

2) V horní fialové liště zvolí záložku MOJE STUDIUM

3)    Na levé straně se mu rozbalí nabídka záložek – zvolí TÉMATA VŠKP

4) Rozklikne odkaz označený první zelenou šipkou – VYPLNIT PODKLADY PRO ZADÁNÍ BAK. NEBO DIPL. PRÁCE

5) Klikne na ikonu NOVÉ TÉMA označenou bílým křížkem v zeleném políčku

6) Následně se mu rozbalí kolonky, které má vyplnit:

 1. Typ tématu – je již předvyplněno
 2. Pracoviště – pozor, nevolit fakultu, ale vždy zkratku katedry
 3. Rok zadání – aktuální akademický rok
 4. Rok obhajoby – předpokládaný rok obhajoby
 5. Typ práce – předvyplněno
 6. Vedoucí práce– nutno vybrat z číselník (pokud je vedoucím práce externí pracovník, požádá student sekretářku katedry o doplnění jeho jména do číselníku)
 7. Název tématu – dle dohody s vedoucím práce
 8. Název tématu anglicky – dle dohody s vedoucím práce
 9. Zásady pro vypracování – dle dohody s vedoucím práce
 10. Literatura – dle dohody s vedoucím práce
 11. V záložce Další informace student vybere jen Jazyk, obvykle – Čeština
 12. V záložce Stav schvalování student volí v číselníku – Studentem dopracován podklad k VŠKP
 13. Po kontrole vše uloží (tlačítko ULOŽIT je na úplném konci všech kolonek)

7) Pokud byl podklad správně vyplněn, objeví se v horní části tabulky tato hláška:

Téma zatím nebylo schváleno. Schvalování bude nyní provádět uživatel s rolí Vyučující.

Postup schvalování podkladu:

K úplnému schválení svého podkladu práce musí student získat 3 elektronické souhlasy, a to v tomto pořadí:

 1. souhlas vyučujícího (vedoucího práce)
 2. souhlas garanta oboru
 3. souhlas vedoucího katedry.

Pro získání každého souhlasu student postupuje tak, že osobně nebo prostřednictvím e-mailu postupně každého z výše uvedených o souhlas požádá.

Ve chvíli kdy vyučující (vedoucí práce), (dále garant a vedoucí katedry) podklad pro práci schválí, student uvidí informaci – Učitelem (garantem, vedoucím katedry) schválen  studentův podklad. 

V případě, že student některý ze souhlasů nezíská, musí podklad přepracovat a opět žádá o všechny souhlasy znovu.

Jakmile student získá všechny tři elektronické souhlasy, vytiskne podklad své práce a předá ho sekretářce příslušné katedry (formulář pro podklad není ideálně nastaven pro potřeby naší fakulty. Autoři IS STAG vůbec nepředpokládali používání jeho papírové podoby. Proto na něm v současné době získané souhlasy neuvidíte. Naopak se zobrazí kolonka pro podpis studenta a vedoucího katedry. Student podklad podepíše, ale podpisem vedoucího katedry jej již neopatřuje).

Na základě podkladu paní sekretářka připraví zadání práce, které se stává součástí tištěné podoby závěrečné kvalifikační práce.