Státní závěrečné zkoušky

Okruhy ke SZZ

Sociálně pedagogická asistence

Učitelství pro mateřské školy (kódy předmětů začínající 4)

Učitelství pro mateřské školy – nová akreditace (kódy předmětů začínající 7)

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Učitelství pro 1. stupeň základních škol – speciální pedagogika

Doktorský studijní program Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání