PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Roman Kroufek
  • proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, odborný asistent
  • -
  • Pracoviště: děkanát, katedra primárního a preprimárního vzdělávání
  • Místnost: CS-209
  • Telefon: +420 475 283 121
  • E-mail:

Konzultační hodiny

Středa 13.00 - 14.00 (Česká Mládež) 

Pátek 12.00 - 14.00 (Hoření 13)

Online konzultace prostřednictvím Google Meet či Skype v dohodnutý čas. Vždy mne prosím kontaktujte předem prostřednictvím emailu.

Články a konferenční příspěvky naleznete ve fulltextu na mém profilu na researchgate.net.

Informace o vyučujícím

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, odborný asistent Katedry preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, jehož pedagogická a výzkumná činnost je zaměřená především na problematiku environmentální výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku, případně vybrané osobnostní kvality budoucích i současných pedagogů MŠ a ZŠ. Aktuálně se věnuje tématům spjatým s otázkami identifikace a měření aspektů environmentální gramotnosti včetně jejich vztahů a problematice tvorby výzkumný nástrojů.

Bakalářské práce
Spolupráce s environmentálními centry v prostředí mateřské školy
Vztah k místu v kurikulu mateřské školy
Odpovědná spotřeba jako vzdělávací téma v MŠ

Diplomové práce
Spolupráce s environmentálními centry v prostředí základní školy
Vybrané aspekty environmentální gramotnosti studentů učitelství a učitelů
Vztah k místu v kurikulu základní školy
Analýza učebnic pro 1. stupeň ZŠ
Odpovědná spotřeba jako vzdělávací téma na 1. stupni ZŠ

Disertační práce
Vybrané aspekty environmentální gramotnosti dětí mladšího školního věku – možnosti výzkumu a současné trendy
Badatelské metody na české základní škole – vize a realita
Venkovní výuka jako téma současné pedagogiky