Mgr. Jaroslava Jelínková, Ph.D.

Jaroslava Jelínková
  • proděkanka pro vnější vztahy a internacionalizaci, odborná asistentka (JC, KAJ)
  • -
  • Pracoviště: Katedra anglistiky
  • Místnost: CS 217
  • Telefon: +420 475 283 262
  • E-mail:

Office hours winter term 2023/2024 (based on our agreement)

Čs. mládeže, CS 409 

Monday        14:00 - 16:00 

Thursday      08:00 - 09:00

You can find more information here: https://www.pf.ujep.cz/cs/kontakt/jaroslava-jelinkova

 

KAJ/4152,
Angličtina v preprimárním a mladším školním věku,

Moodle kurz: KAJ/Young learners 


KAJ/7115,
Seminář anglického jazyka 1,

Moodle course: KAJ/4011_Jel