Mgr. Jaroslava Jelínková, Ph.D.

  • proděkanka pro vnější vztahy a internacionalizaci, odborná asistentka - anglický jazyk
  • -
  • Pracoviště: JC PF UJEP
  • Místnost: CS 217
  • Telefon: +420 475 283 269
  • E-mail:

Office hours summer term 2023/2024 (based on our agreement)

Čs. mládeže, CS 409 

Monday        14:00 - 16:00 

Thursday      08:00 - 09:00

 

 

CJP/4032,
Angličtina I (Sociální pedagogika),

Moodle course: CJP/4086


CJP/4033,
Angličtina II (Sociální pedagogika),

Moodle course: CJP/4034


CJP/4030, CJP/7128,
Angličtina I (Speciální pedagogika - intervence),

Moodle course: CJP/4086


CJP/4034, CJP/71417,
Angličtina II (Speciální pedagogika - intervence),

Moodle course: CJP/4034


CJP/4061,
Cizí jazyk s odborným zaměřením - Angličitna,

Moodle course: CJP/OT3 - Angličtina


CJP/0300, CJP/4091,
Angličtina nižší,

Moodle course: CJP/E000


Odborné publikace

Jaroslava Jelínková. Odborný text 3x jinak - inovativně, intuitivně, interaktivně. vyd. 1. Ústí nad Labem: CDSM.cz - Ing. Tomáš Mikulenka, 2019. 62 s. ISBN 978-80-7561-170-3.

Články v časopisech

Jelínková, J., Chytrý, V., Gregor, P., & Laue, A. Studentsʼ Willingness to Communicate in English: Czech Adaptation of Willingness to Communicate Inside the Classroom Scale. Orbis Scholae. 2022. 16(1), s. 1-25. ISSN 1802-4637.
Jelínková, J. The Predicators of Students´ Willingness to Communicate in Foreign Languages: State-of-the-Art Review. EduPort. 2022. 6(1), ISSN doi: 10.21062/edp.2022.004.
Vostrý, M.; Lanková, B.; Zilcher, L.; Jelinková, J. The Effect of Individual Combination Therapy on Children with Motor Deficits from the Perspective of Comprehensive Rehabilitation. Applied Sciences. 2022. 12(9), s. 42-70. ISSN http://dx.doi.org/10.3390/app12094270.
Vostrý,M., Pešatová, I., Lanková, B., Fleischmann, O. a J. Jelínková. Combination Therapy for Patients with a History of Ischemic Stroke: Selected Approaches Based on Special Education and Psychology in a Systematic Case Study. Journal of Exceptional People. 2022. 11(20), s. 141-155. ISSN 1805-4978.
Jelínková, J. ; Petrus, P.; Laue, A. The Impact of feedback on students´ willingness to communicate in foreign language learning: Systematic review. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2024. 11(3), s. 663-686. ISSN https://doi.org/10.22190/JTESAP230911051J.

Články ve sbornících

Jaroslava Jelínková. Obávají se studenti vysoké školy komunikovat ve výuce anglického jazyka?. In: Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, 2021. s. 457-463. ISBN 978-80-7392-367-9.
Jelínková, J., Nesládková, M. Are University Students Willing to Communicate in their Language Classes with Teachers?. In: INTED2020 PROCEEDINGS. Valencia, Spain: 14th International Technology, Education and Development Conference, 2020. s. 2855-2862. ISBN 978-84-09-17939-8.
Jaroslava Jelínková. Obava z komunikace v cizím jazyce ve výuce: česká adaptace škály Foreign Language Classroom Anxiety Scale. In: Výzkum v didaktice cizích jazyků III. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. s. 13-28. ISBN 978-80-210-9821-3.
Jaroslava Jelínková. Míra ochoty komunikovat v hodinách v cizím jazyce u studentů vysoké školy. In: Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie: sborník anotací příspěvků výroční konference ČAPV: 11.-13. září 2019. Liberec: Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 45-48. ISBN 978-80-7494-475-8 (brožováno).
Jaroslava Jelínková. Obava z komunikace v cizím jazyce ve výuce. In: Výzkum v didaktice cizích jazyků II. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 13-31. ISBN 978-80-210-9546-5.
Jaroslava Jelínková. Blízká setkání třetího druhu… motivovaný student. In: Metodický poradník učitele cizího jazyka. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 102-106. ISBN 978-807-4146-107.

Ostatní publikační činnost