Praxe

Na této stránce naleznete podrobné a konkretizované požadavky plnění jednotlivých typů praxí specifikované oborovými didaktiky Katedry výtvarné kultury PF UJEP. Veškeré obecné informace týkající se praxí, včetně toho, jak mají studující u konkrétní praxe postupovat, naleznete na stránkách Centra pedagogické praxe (CPP).

Před realizací praxe doporučujeme nejprve prostudovat informace na stránkách CPP.

Bakalářské studijní programy

Přípravný seminář k pedagogické praxi

Observační praxe

Klinická pedagogická praxe

Asistentská pedagogická praxe

Reflektivní seminář k pedagogické praxi


Navazující magisterské studijní programy

Přípravný seminář k pedagogické praxi

Průběžná pedagogická praxe

Souvislá pedagogická praxe na 2. stupni ZŠ

Souvislá pedagogická praxe na SŠ

Komplexní reflektivní seminář praxe

Další podrobné informace budou postupně doplňovány.