Studium

Bakalářské studium

 • Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (jednooborové)
 • Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání (dvouoborové – Major, minor)

Navazující magisterské studium

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové – Major, minor)
 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy – anglický jazyk (jednooborové) – také v kombinované formě

Informace pro zadávání bakalářských a magisterských prací

Zadání diplomových a bakalářských prací musí být ve stagu finalizováno a schváleno nejpozději 6 měsíců před odevzdáním práce.
Doporučujeme studentům pravidelně kontrolovat zprávy na školním emailu nebo si nastavit přeposílání; zprávy ze STAGu jsou doručovány právě na adresu, kterou jste tam zadali.

Specializace vyučujících:

 • Lingvistika: Dr. Haase, Mgr. Šteklová, Ph.D. (BC+MGR)
 • Literatura: Mgr. Klára Kolinská, Ph.D. (BC+MGR), Mgr. Čapek, Ph.D. (BC+MGR)
 • Kulturní studia: Dr. Brandon (BC+MGR), Mgr. Holland (BC)
 • Metodika: doc. Orlova (BC+MGR), Mgr. Pavlíková, Ph.D. (BC+MGR), Mgr. Kamenická, Ph.D. (BC+MGR)

Zadání kvalifikační práce s hodnocením Vedoucím katedry schválen studentův podklad VŠKP musí být provedeno alespoň 6 měsíců před odevzdáním kvalifikační práce k obhajobě. (Datum odevzdání je součástí Harmonogramu PF UJEP na příslušný akademický rok.) [Směrnice děkana čl. 3 bod 2]

Směrnice děkana

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ PODKLADŮ K ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE NA PF

Student si po dohodě s vyučujícím příslušné katedry (vedoucím své práce) zvolí téma, prokonzultuje zásady práce a odbornou literaturu a vytvoří elektronický podklad. Schválení tohoto podkladu je rozhodující pro získání definitivního zadání bakalářské nebo diplomové práce.

Postup pro zadání podkladu:

 • Student se pod svým uživatelským jménem a heslem přihlásí do IS STAG
 • V horní fialové liště zvolí záložku MOJE STUDIUM
 • Na levé straně se mu rozbalí nabídka záložek – zvolí TÉMATA VŠKP
 • Rozklikne odkaz označený první zelenou šipkou – VYPLNIT PODKLADY PRO ZADÁNÍ PRÁCE
 • Klikne na ikonu NOVÉ TÉMA označenou bílým křížkem v zeleném políčku
 • Následně se mu rozbalí kolonky, které má vyplnit:
 1. a) Typ tématu – je již předvyplněno
 2. b) Pracoviště – pozor, nevolit fakultu, ale vždy zkratku katedry
 3. c) rok zadání – aktuální akademický rok
 4. d) rok obhajoby – předpokládaný rok obhajoby
 5. e) Typ práce – předvyplněno
 6. f) Vedoucí práce– nutno vybrat z číselník (pokud je vedoucím práce externí pracovník, požádá student sekretářku katedry o doplnění jeho jména do číselníku)
 7. g) Název tématu – dle dohody s vedoucím práce
 8. h) Název tématu anglicky – dle dohody s vedoucím práce
 9. i) Zásady pro vypracování – dle dohody s vedoucím práce
 10. j) Literatura – dle dohody s vedoucím práce
 11. k) V záložce Další informace student vybere jen Jazyk, obvykle – Čeština
 12. l) V záložce Stav schvalování student volí v číselníku – Studentem dopracován podklad        k VŠKP
 13. m) Po kontrole vše uloží (tlačítko ULOŽIT je na úplném konci všech kolonek)
 • n) Pokud byl podklad správně vyplněn, objeví se v horní části tabulky tato hláška:

Téma zatím nebylo schváleno. Schvalování bude nyní provádět uživatel s rolí Vyučující.

Postup schvalování podkladu:

K schválení svého podkladu práce musí student získat 3 elektronické souhlasy, v tomto pořadí:

 1. souhlas vyučujícího (vedoucího práce)
 2. souhlas garanta oboru
 3. souhlas vedoucího katedry.

Pro získání každého souhlasu student postupuje tak, že osobně nebo prostřednictvím e-mailu postupně každého z výše uvedených o souhlas požádá. Ve chvíli kdy vyučující (vedoucí práce), (dále garant a vedoucí katedry) podklad pro práci schválí, student uvidí informaci – Učitelem (garantem, vedoucím katedry) schválen  studentův podklad. V případě, že student některý ze souhlasů nezíská, musí podklad přepracovat a opět žádá o všechny souhlasy znovu.

Jakmile student získá všechny tři elektronické souhlasy, má k dispozici dokument zvaný Podklad pro zadání práce. Na KAJ není nutno podklad tisknout. (Formulář pro podklad není ideálně nastaven pro potřeby naší fakulty. Autoři IS STAG vůbec nepředpokládali používání jeho papírové podoby. Proto na něm v současné době získané souhlasy neuvidíte. Naopak se zobrazí kolonka pro podpis studenta a vedoucího katedry. Student podklad podepíše, ale podpisem vedoucího katedry jej již neopatřuje).

  Na základě podkladu paní sekretářka ve spolupráci s vedoucím práce připraví zadání práce, které se stává součástí tištěné podoby závěrečné kvalifikační práce.

 

Our Anti-Plagiarism Policy

1.) Students may not use the words (even parts of sentences), ideas, or images of another author without proper citations (author, title, page number, or appropriate internet address). This also includes paraphrases of the original text or author. The beginning and ending of direct quotations should always be absolutely clear in the text, with quotation marks (“ ”) distinguishing the quotation from the student’s own words. Any violation of this standard may be considered plagiarism. This applies to all academic work done by students at the English Department.

2.) The punishment for plagiarism is failure of the course. Students retaking the same course must complete all of the requirements and attend 50% — 80% of the seminars, depending on the wishes of the professor/instructor. Students caught plagiarizing a second time will be reported to the disciplinary board.

3.) The department will keep the original copy of the plagiarized text on file.

 

___________________________