Kontakty

Fischer Slavomil

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D.,MBA

 • vedoucí katedry (KPAD PF), odborný asistent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 204
 • Telefon: +420 475 282 165
 • E-mail:
Kratochvílová Ivana

Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

 • tajemnice katedry (KPAD PF), odborná asistentka (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 202
 • Telefon: +420 475 282 162
 • E-mail:
Hofbauerová Kateřina

Kateřina Hofbauerová

 • sekretářka (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 207
 • Telefon: +420 475 282 160
 • E-mail:
Pavel Doulík

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

 • profesor (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS - 320
 • Telefon: +420 475 283 166
 • E-mail:
Škoda Jiří

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA

 • profesor (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS-320
 • Telefon: +420 475 283 166
 • E-mail:
Říčan Jaroslav

doc. Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

 • docent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Vila České mládeže, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: 0.13
 • Telefon: +420 475 282 168
 • E-mail:
Žukov Ilja

doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

 • docent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: 202
 • Telefon: +420 475 282 162
 • E-mail:
Černý Martin

PhDr. Ing. Martin Černý, Msc.

 • proděkan pro studium a akreditace, statutární zástupce děkana, odborný asistent (KPAD)
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-210
 • Telefon: +420 475 283 374
 • E-mail:
Pivarč Jakub

PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.

 • odborný asistent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 128
 • Telefon: +420 475 282 138
 • E-mail:
Heger Vladimír

PaedDr. Vladimír Heger

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Musil Jan

Mgr. Jan Musil

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Pergreffi Karolína

PhDr. Karolína Pergreffi

 • spolupracovnice katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Ptáček Radek

Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
 • E-mail:
Sláma Karel

prim. MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Veteška Jaroslav

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Univerzita Karlova
 • E-mail:
Zápotocký Marek

JUDr. Mgr. Marek Zápotocký

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail: