Personální složení KPAD

Fischer Slavomil

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D.,MBA

 • vedoucí katedry (KPAD PF), odborný asistent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 204
 • Telefon: +420 475 282 165
 • E-mail:
Kratochvílová Ivana

Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

 • tajemnice katedry (KPAD PF), odborná asistentka (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 202
 • Telefon: +420 475 282 162
 • E-mail:
Hofbauerová Kateřina

Kateřina Hofbauerová

 • sekretářka (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 207
 • Telefon: +420 475 282 160
 • E-mail:
Pavel Doulík

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

 • prorektor pro vnější vztahy UJEP, profesor (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: MFC, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: MFC - 4.09
 • Telefon: +420 475 286 275
 • E-mail:
Jiří Škoda

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA

 • děkan PF, profesor (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-212
 • Telefon: +420 475 283 124
 • E-mail:
Žukov Ilja

doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

 • docent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: 202
 • Telefon: +420 475 282 162
 • E-mail:
Černý Martin

Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.

 • proděkan pro studium a pedagogické praxe, odborný asistent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: děkanát
 • Místnost: CS-210
 • Telefon: +420 475 283 374
 • E-mail:
Říčan Jaroslav

Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

 • odborný asistent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 206
 • Telefon: +420 475 282 168
 • E-mail:
Sorokáč Pavel

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

 • odborný asistent (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Místnost: č. 206
 • Telefon: +420 475 282 168
 • E-mail:
Blažek Petr

plk. Mgr. Petr Blažek

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Heger Vladimír

PaedDr. Vladimír Heger

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Musil Jan

Mgr. Jan Musil

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Pergreffi Karolína

Mgr. Karolína Pergreffi

 • spolupracovnice katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Ptáček Radek

Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
 • E-mail:
Sláma Karel

prim. MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail:
Veteška Jaroslav

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • Pracoviště: Univerzita Karlova
 • E-mail:
Zikmund Lukáš

MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D.

 • spolupracovník katedry (KPAD PF)
 • -
 • E-mail: