prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Jiří Škoda
  • děkan PF, profesor (KPAD PF)
  • -
  • Pracoviště: děkanát
  • Místnost: CS-212
  • Telefon: +420 475 283 124
  • E-mail:
Osobní stránky: jiriskoda.webnode.cz
   
Odborná specializace: obecná didaktika, didkatické testování, sepjetí obecné didaktiky s oborovými didaktikami, řízení učební činnosti žáků, psychodidaktika, třídní management, edukace a rozvoj osob s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním
Úřední hodiny:

v zimním semestru akademického roku 2019/2020

Po  08:00 - 10:00 h

Čt  08:00–10:00 h

Na děkanátě PF UJEP místnost CS 212, vítána předchozí domluva na e-mailu Jiri.Skoda@ujep.cz, na ICQ (130753528), na Skype (sirhakerley) nebo na Facebooku (Jirka Škoda)

Své dotazy ohledně resortu studia, eventuálně řešení vašich studijních problémů, se mnou můžete konzultovat i prostřednictvím mého Facebooku, kdykoliv mě tam zastihnete, což bývá velice často. :-)))

Ostatní informace (odkazy):
Pro aktuální informace navštěvujte vždy raději 
mé webové stránky.Jsou na nich i aktuální sylaby vyučovaných předmětů.