Organizační struktura

Vedoucí katedry:

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA

Tajemník katedry:

Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

Sekretariát:

Kateřina Hofbauerová

Profesor:

Prof. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.

Prof. PhDr. Jiří Škoda. Ph.D.

Prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

Odborný asistent:

PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D.

Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA

Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Oddělení právních disciplín:

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Externí spolupracovník katedry:

plk. Mgr. Petr Blažek

PaedDr. Vladimír Heger

Mgr. Karolína Pergreffi

Prim. MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D.

Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.