Organizační struktura

 

Vedoucí katedry:

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA

Tajemník katedry:

Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

Sekretariát:

Kateřina Hofbauerová

Profesor:

Prof. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.

Prof. PhDr. Jiří Škoda. Ph.D.

Docent:

Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Odborný asistent:

Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA

Ing. Ivana Kratochvílová, PhD.

Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Oddělení právních disciplín:

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA

Externí spolupracovník katedry:

Mgr. Petr Blažek

PaedDr. Vladimír Heger

Mgr. Karolína Pergreffi

Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Prim. MUDr. Karel Sláma, Ph.D.

PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA

MUDr. Lukáš Zikmund, Ph.D.