Jednací řád AS PF UJEP

Platnost a účinnost od 3. 2. 2021.