Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty UJEP

Platnost a účinnost od 15. 2. 2021.