Aplikace příkazu rektora UJEP č. 1/2022 a organizačního opatření rektorátu UJEP z 12. 1. 2022 k testování zaměstnanců PF UJEP na přítomnost covidu 19

Tato pravidla jsou závazná od 17. 1. 2022 a platí do odvolání či do přijetí případných navazujících nebo doplňujících opatření.