Aktuality

13. 1. 2020

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ PODKLADŮ K VŠKP NA PF a Novela Směrnice 5D.

Student si po dohodě s vyučujícím příslušné katedry (vedoucím své práce) zvolí téma, prokonzultuje zásady práce a odbornou literaturu a vytvoří elektronický podklad. Schválení tohoto podkladu je rozhodující pro získání definitivního zadání bakalářské n...

16. 4. 2021

Změny v harmonogramu PF UJEP

Letní termíny SZZ Odevzdání přihlášek k SZZ – bakalářského a magisterského studia: 14. 5. 2021 SZZ magisterského studia – obhajoby DP: 24. 5.–4. 6. 2021 – 1. část: 14. 6.–18. 6. 2021 – 2. část: 7. 7.–14. 7. 2021 SZZ bakalářského studia – ...

22. 2. 2021

Aktuálně k distanční výuce Dr. Chluma

Didaktika popularizace hudby I,  KHV/4161 - výuka bude probíhat on-line podle platného rozvrhu   od 23.2.2021. Kód učebny v platformě Big blue button: https://demo.bigbluebutton.org/gl/jir-jai-y0b-zxr (Podmínky plnění předmětu najdete v uložišti ...

16. 2. 2021

On-line výuka dr. Hána

Distanční výuka dr. Hány bude probíhat online formou v platformě Big Blue Button podle platného rozvrhu na níže uvedených odkazech: Sbor KHV:                          https://blue.ujep.cz/b/lub-g2z-sfs-k3g                               Středa 10:00...