Studium

Katedra nabízí bakalářské studium jednooborové hudební výchovy, dvouoborové kombinace studijních oborů, studium oboru Popularizace hudby a organizace hudebního života a Studium oboru Hudební výchova pro pomáhající profese

V oblasti navazujícího magisterského studia nabízí katedra HV dvouoborové kombinace studijních oborů jak pro základní, tak pro střední školy a studium učitelství hudební výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Přijímací zkouška pro neučitelské bakalářské obory – požadavky .

Katedra nabízí též doktorské studium v programu Specializace v pedagogice – obor Hudební teorie a pedagogika ve formě prezenční i kombinované a dále možnost rigorózního, habilitačního a jmenovacího řízení.

Dokumenty

Bakalářské studium

Magisterské studium (navazující)

Magisterské studium (dobíhající)

Doktorské studium