Doktorské studium – anotace KPR

Katedra primárního a preprimárního vzdělávání
Doktorský studijní program – Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání

Studijní obor Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání je oborem, který vychází z průniku odborných přírodovědných disciplín, integrovaného přírodovědného vzdělávání, didaktiky primární školy a pedagogickopsychologických disciplín. Nadoborový a integrovaný charakter teorie primárního přírodovědného vzdělávání podtrhuje úzký vztah k výchovným disciplínám, zejména environmentální výchově a výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Hlavním cílem studia v tomto studijním oboru je prohloubit dosavadní znalosti v oboru, specifikovat a zaměřit je do oblasti primárního přírodovědného vzdělávání a především vytvořit pojetí primárního přírodovědného vzdělávání jako integrované svébytné disciplíny vyžadující hluboké znalosti mnoha různých
oborů vědecké činnosti.