Doktorské studium – anotace KHV

Katedra hudební výchovy
Doktorský studijní program – Hudební teorie a pedagogika

Doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika je součástí studijních programů katedry hudební výchovy PF UJEP již od roku 1998. Účelem studia programu Hudební teorie a pedagogika je výchova vědeckých pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat ve výzkumu v oblasti hudební pedagogiky a hudební teorie v celé šíři tohoto oboru včetně teorie různých forem výuky hudební výchovy s uplatněním aspektů historických, systémových i aktuálních a ve vazbách příslušných muzikologických a pedagogických disciplín. Studijní program navazuje především na magisterské obory připravující učitele hudební výchovy pro základní, střední i základní umělecké školy, studovat jej však přicházejí i studenti magisterských oborů Hudební věda či Hudební umění z jiných typů vysokých škol. Studenti doktorského programu se významně podílejí na výzkumné, pedagogické i umělecké činnosti katedry hudební výchovy. Doktorandi oboru využívají možnosti účastnit se zahraničních mobilit v rámci programu Erasmus+, dále využívají bohatých mezinárodních kontaktů školícího pracoviště se zahraničními subjekty.