Centrum pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání

Aktuální stav centra

Centrum pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání je zařazeno v Organizačním řádu PF UJEP a je tedy organizačně ukotveno a formálně ustaveno. Ve struktuře PF UJEP centrum patří do gesce proděkana pro rozvoj a řízení kvality, který vytváří podmínky pro jeho fungování, rozhoduje o náplni činnosti centra, personálním zabezpečení a získávání finančních prostředků pro jeho rozvoj. Vedení PF UJEP aktuálně posuzuje možné zdroje financování včetně připravovaných projektových výzev. Cílem je zvolit řešení, které umožní naplnit vizi centra, jakožto pracoviště orientovaného na výzkum, inovace a rozvojové aktivity.