Přínos činnosti centra pro Ústecký kraj

Kromě efektu spočívajícího v samotné obsahové náplni činnosti centra je sekundárním cílem vytvořit atraktivní pracovní místa pro pozice českých a zahraničních výzkumných expertů, kteří by napomohli vytvářet v rámci kraje efektivní think tank orientovaný na témata související s podporou kvality, sociálních inovací a inkluze ve vzdělávání v regionu. Centrum se bude rovněž zabývat tématy souvisejícími se specifickou sociodemografickou strukturou regionu a problematikou vzdělávání a sociální integrace skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením.