Provázející učitel

Provázející učitel je zkušený učitel, který vede studenta učitelství na pedagogické praxi a spolupracuje s ním při realizaci výuky ve třídách, ve kterých vyučuje. Student s provázejícím učitelem výuku připravuje, realizuje a následně reflektuje. Právě reflexe proběhlé výuky je jedním z klíčových faktorů, který přispívá k rozvoji kompetencí studenta učitelství během praxe. Díky společné reflexi studenta a provázejícího učitele je prožitá zkušenost zpracována, analyzována a jsou navrženy možné další kroky pro zlepšení. V procesu reflexe dostává student zpětnou vazbu a dochází k propojování teoretického poznání a praktické zkušenosti, což může výrazně urychlit rozvoj kompetencí studenta oproti situaci bez reflexe výuky (více viz Korthagen F., 2001: Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education).

Roli provázejícího učitele má nově ukotvit novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, která právě prochází legislativním procesem v Parlamentu ČR. Financování provázejících učitelů na školách a další podmínky výkonu jejich práce má stanovit novela školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Navrhované změny ve školském zákoně mají odloženou účinnost od 1.1.2026. Předtím bude ministerstvo realizovat pokusné ověřování, aby mohlo systém podpory provázejících učitelů otestovat a vhodně nastavit před tím, než vstoupí v platnost na celostátní úrovni.

Do pokusného ověřování se mohou hlásit jednotlivé mateřské, základní a střední školy, které mají sjednanou spolupráci na zajišťování pedagogických praxí s některou z fakult připravujících učitele, případně s vyšší odbornou školou nebo střední pedagogickou školou připravující učitele a učitelky mateřských škol. Podmínkou také je, že zřizovatelem školy je obec, svazek obcí nebo kraj. Termínem přihlášení na následující školní rok je vždy 31. srpen. Školy se mohou přihlašovat průběžně. Podmínkou přihlášení je doložit formou čestného prohlášení, že škola má sjednanou spolupráci na pedagogických praxích v souladu s pravidly pokusného ověřování s některou z institucí připravujících učitele. Školy zapojené do pokusného ověřování obdrží finanční prostředky na vyplácení celoročního příplatku svým provázejícím učitelům za výkon jejich činnosti. Případné dotazy k tomuto pokusnému ověřování je možné směřovat na POprovazejiciucitele@msmt.cz.

Pokyny pro provázejícího učitele

https://www.msmt.cz/vzdelavani/pokusne-overovani-system-podpory-provazejicich-ucitelu-s

Výkaz činnosti provázejícího učitele:

Výkaz bude sloužit jako zásadní podklad pro vyhodnocení pokusného ověřování. Slouží také jako podklad pro financování práce provázejícího učitele či učitelky na škole a odevzdání výkazu 1x za školní rok je pro každého zapojeného učitele či učitelku povinné, jinak není možné vyhodnotit pokusné ověřování a jeho financování.

Pokyny k průběžnému vzdělávání podle kateder informují přímo oborové katedry.

Oboroví didaktici na katedrách PF UJEP

Tabulka zapojených škol PF UJEP

Název školy Počet provázejících učitelů 2024/2025 Počet provázejících učitelů 2023/2024 Aprobace
Základní škola Štětí Ostrovní,
okres Litoměřice,
Ostrovní 300,
411 08 Štětí
1 1.st.
Základní škola T. G. Masaryka Štětí,
9. května 444, Štětí 411 08
okres Litoměřice
1 3 1.st., Aj, Čj
Fakultní základní škola Ústí nad Labem,
České mládeže 230/2, příspěvková organizace
Ústí nad Labem 400 01
7 7 1.st, Čj, Tv, Aj, Vv, Hv
Gymnázium Teplice
Československých Dobrovolců 530/11,
415 01 Teplice
8 8 Aj, Čj, TV, Vv
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
6 2 TV, Aj, ČJ, VV, Hv
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Stará 99, Ústí nad Labem 400 11 3 TV, Aj, ČJ, VV
Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka,
Masarykova 461, Krupka 417 42
3 MŠ, 1.st, HV
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo náměstí, příspěvková organizace,
Rasova 688/11,
Děčín 40502
2 5 MŠ, 1.st, Čj, Aj
Základní škola a Mateřská škola Křešice,
Bezručova 141,
Křešice 411 48
2 1.st.
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka,
Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace
Zd. Štěpánka 340, 434 01 Most
1 1.st.
Střední zdravotnická škola Ústí nad Labem 5 TV, Aj, ČJ, VV
Střední průmyslová škola Ústí nad Labem 1 Aj
ZŠ Mírová, Ústí nad Labem 4 TV, Aj, ČJ, VV
Základní škola Elišky Krásnohorské 3084/8 Ústí nad Labem 1 Čj
ZŠ Pod Vodojemem, Ústí nad Labem 4 TV, Aj, ČJ, VV
ZUŠ Most, Moskevská 13 1 VV