Aktuality

24. 2. 2021

Obecné informace k praxím CPP v LS 2020/21

Vážené studentky, vážení studenti, v letošním letním semestru dochází opět k několika změnám, tak budeme rádi, když jim budete věnovat pozornost. Začněme u věcí, které naopak zůstávají stejné. Student si stále domlouvá svou praxi sám v odpovídaj...

19. 11. 2020

Doučování s organizací Člověk v tísni

Vážené studentky, vážení studenti, na pedagogické fakulty po celé České republice se obrátila organizace Člověk v tísni a spolu s NPI a MŠMT připravila program na doučování studentů na základních školách. Do tohoto programu se mohly zapojit základní...

4. 11. 2020

Dohody o provedení práce pro mentory (DPP)

Vážené studentky, vážení studenti, vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a konec zúčtovacího období, tak mi dovolte vás všechny upozornit na to, že dohody o provedení práce (DPP) lze přijímat a vyřizovat pouze do 20. 11. 2020. Dohody zaslané po...

30. 10. 2020

Upravené podmínky pro praxe exkurzního typu

Vážené studentky, vážení studenti, vzhledem k nezměněné epidemiologicko-hygienické situaci v ČR bylo po domluvě s jednotlivými garanty rozhodnuto o úpravě podmínek pro praxe exkurzního typu. U prezenční formy studia se to týká praxí: CPP/420...