KVK

Aktuální informace k výuce na KVK
23. 11. 2020

Aktuální informace k výuce na KVK

Vážení studenti, vzhledem k tomu, že současná opatření povolují pouze prezenční výuku praktických předmětů, nikoliv teoretických, čímž by došlo ke zkomplikování návaznosti na distanční výuku, bylo rozhodnuto následující. Veškerá výuka na KVK PF U...

Sympozium Sýpka_výsledky
11. 11. 2020

Sympozium Sýpka_výsledky

Vážení studenti, výsledky a fotodokumentace sympozia v Klenové (14. 9. 2020 - 31. 10. 2020), kterého se někteří studenti KVK zúčastnili, jsou nyní k dispozici v přiloženém odkaze. https://www.gkk.cz/cs/vystavy/archiv/art-dialog--meziprostory-2020...

Podání žádosti o mimořádné grantové stipendium_informace
2. 11. 2020

Podání žádosti o mimořádné grantové stipendium_informace

Vážení studenti, vzhledem k opatřením spojeným s šířením nemoci Covid-19 zasílejte prosím žádosti o mimořádné grantové stipendium s Vaším podpisem Mgr. Patricii Pleyerové a to nejpozději do 20. 11. 2020 . V souvisloti s nouzovým stavem nemusíte vyhl...

Národní digitální knihovna – publikace jsou opět dostupné!
30. 10. 2020

Národní digitální knihovna – publikace jsou opět dostupné!

Vážené studentky a studenti, nedávno byly opět (podobně, jako tomu bylo na jaře) zpřístupněny publikace z achrivu Národní digitální knihovny (tj. včetně plných textů dokumentů chráněných autorským právem). Naleznete je ZDE, jsou určeny pro potřeby stu...

Mimořádná grantová stipendia_vyhlášení soutěže
26. 10. 2020

Mimořádná grantová stipendia_vyhlášení soutěže

Vážení studenti, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 26. 10. 2020 vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP. Pravidla k získání a čerpání stipendia se řídí příkazem děkana PF UJEP č. 7/2019. Více ...

Informace pro studenty k nominaci pro studium na PF v Salzburgu
25. 10. 2020

Informace pro studenty k nominaci pro studium na PF v Salzburgu

Vážení studenti, v případě zájmu o studium na Pädagogische Hochschule Salzburg kontaktujte doc. Géringovou. Bližší informace k současné výuce na uvedené Univerzitě a možnostech studia naleznete v následujícím odkazu. https://www.phsalzburg.at/ ...